Selecteer een pagina

Aantekeningen college

Vak: BA2 Antropologie van Japan
Datum: 2010-02-01
College: 1

definitie antropologie
wat betekent het mens te zijn over verschillende samenlevingen, culturen en geschiedenissen

oorsprongen in natuurwetenschap (bijv. biologie), humanitaire en sociale wetenschappen
antropologen houden zich met vanalles bezig, ook bijv. economie
“Waar gaat het eigenlijk over?” maar: duidelijke doelstellingen

hoe zit samenleving in elkaar. Tradities, cultureel, religie, positie van bijv. vrouwen, etc.

ook andere vormen van antropologie:
fysische / biologische antropologie
schedelmetingen, bloedsamenstellingen, verhouding dingen tussen verschillende volken
hele racistische benadering. 19e eeuw, toen kon dat nog. Feitelijk geen betekenis:weinig fysische verschillen tussen volkeren, meer sociale verschillen
linguïstische antropologie
houdt zich bezig met taalvariatie van mensen, vooral in sociale context. Welke variatie is er mogelijk?
Archeologie
antropologie die de geschiedenis in gaat. Kijkt niet zozeer naar verschillen in samenlevingen nu (in de ruimte), maar vroeger (in de diepte).

Basis van antropologie is altijd VERGELIJKING
vergelijken met eigen samenlevingen
vergelijken met andere samenleving
Waarom zijn zij anders? Wat voor consequenties heeft dat? Hoe verhoudt zich dat tot… etc.
vergelijking eigen land met ander land, of ander land met elkaar
vergelijken met vroeger

ander belangrijk aspect is VELDWERK
participerende observatie
dat je meedoet in de samenleving die je gaat onderzoeken, meedoen met het gewone leven, voor zo ver dat kan. Niet alleen maar gestructureerde interviews afleggen, maar ook KIJKEN, open gesprekken voeren met mensen. Van tevoren onderzoeksplan gemaakt, maar je bent behoorlijk vrij in hoe je het onderzoek vorm gaat geven. (veel antropologen komen uiteindelijk met iets anders dan ze van plan waren, omdat het geplande onderzoek niet “kan”, vanwege allerlei redenen, bijv. overheid werkt niet mee).
kwalitatief onderzoek
identiteit van de onderzoeker speelt een rol
sympathieke onderzoeker worden bijv. eerder vertrouwd, haalt andere resultaten binnen dan niet-sympathieke. Altijd rekening mee houden hoe het hoe jij zelf bent je onderzoek kan beïnvloeden.

Manier waarop antropologen zich als beroepsgroep organiseren
onderdelen van AAA, American Anthropological Association
bijv.
Afrika (association for africanist anthropology)
feminisme
inheems
politiek
zwart
latino
ouderen
biologie
centrale staten

Jennifer Robertson is een van de allerbelangrijkste antropologen die er zijn. In Japan opgegroeid. “