Selecteer een pagina

Aantekeningen college

Vak: BA2 Antropologie van Japan
Datum: 2010-03-08
College: 5

Artikelen.

Hoe komen Trapaghan en die andere op zulke verschillende conclusies?
tijdverschil, 14 jaar later, maar ze hebben het wel over dezeflde generaties
wat kan er veranderen in zo’n tijd?
De manier waarop je naar zo’n tijd kijkt
de manier waarop we concepten als modernisering zien en de ideeën die we daar bij hebben
kelly heeft het over de new middle class (noemt hij een algemeen concept in z’n inleiding) en een groot deel van zijn betoog gaat over modernisering. Wat is modernisering volgens hem?
Technologische veranderingen
wat zijn de kenmerken van die new middle class?
Voor hem is het belangrijkste daarin dat een van de kenmerken van modernisering is dat familie steeds meer op westerse families gaan lijken. Twee ouders en twee kinderen. En niet de traditionele 3-generatiefamilies, zoals die in japan veel voorokmt. Belangrijk uitgangspunt van zjin analyse.
Ind e jaren 70 en jaren 80 was iedereen ervan overtuigd dat modernisering inhield dat mensen steeds meer in vader-moeder-kind relaties zouden gaan samenwonen.
Intussen zij nde ideeën daarover veranderd. Ook die van Kelly.
De uitgangspunten waar mensen van uit gaan in hun analyse. Belangrijk om goed op te letten, want het zijn niet alleen maar feiten maar het geeft ook aan in wat voor context iemand z’n intellectuele ideeën en academische vraagstelling ontwikkelt waarmee hij hetgeen ie wil onderzoeken te lijf gaat.
Kelly was in de tijd van zijn onderzoek zelf deel van die jeugd, terwijl traphagan oud was.
Daarom staat er bij zo’n bijna altijd in het begin wat voor iemand zo’n persoon is die het onderzoek doet.
Zo staat bij Traphagan dat ie zich bezighoudt met mensen die oud worden
terwijl kelly algemeen antropoloog is
dit soort informatie geeft je een clou waar mensen mee bezig zijn en vanuit welk perspectief mensen werken. Let daar goed op, want daar kan je veel achtergrond uithalen en wat voor strategie mensen hebben. Schrijvers van recensies letten hier ook op om de stukken in ee ncontext te kunnen plaatsen. Contextualiseren helpt heel goed bij het evalueren
over welke beroepen gaat het in de verschillende artikels? Ze hebben het wel over dezeflde omgeving en generatieconflict, maar ze praten over heel andere beroepen.
Kelly heeft het heel duidelijk over boeren en wat er verandert in een boerenfamilie
traphagan heeft het wel over een ruraal gebied, maar hij heeft het niet over boeren; hij heeft het over een opticien en een specialiste bij een sportclub.
Kan dat de reden zijn dat zij een verschillende uitkomst hebben bij hun onderzoek?
Bij die beroepen bij Kelly hebben die jongeren geen machtsmiddel waar zij invloed mee kunnen uitoefenen op die ouderen.

Dus in welke tijd is het geschreven, wat is de achtergrond van de idelogie/thoeire in die tijd, hoe staan die onderzoeksr zelfs in het leven/ in hun carrière staat (mens als sociaal persoon met identiteit op zo’n terrein eheft invloed opd e manier waarop je met mensen omgaat met interviews en onderzoeken) en tot slot wie is de doelgroep: beroep, generatie.

[ slide met schema]
Dit is een soort ideaalmodel van de japanse familie. Die is nog steeds een heel belangrijk model (goed onthouden!). Laat zien wat voor verplichtingen je hebt ten op zichte van mensen.
In het midden staan de generatie die nu leven. Gebaseerd op het ideaalmodel 3-generatie-model.
Idealiter blijft zo’n familie bestaan.
Niet alleen maar een familieverband, maar ook beroepsgebonden
door dit model voelen de vader en moeder zich nog steeds heel verantwoordelijk voor de opa en oma.
Het is pas hee lrecent dat japanse ouders in bejaardentehuizen gaan wonen. Echt een slechte optie vergeleken met bij je kinderen gaan wonen.
Om welke kinderen gaat ‘tdan? Met name omd e oudste zoon. Die is de eerstverantwoordelijke voor zijn ouders. Die erft ook alles van de familie. Hij is ook degene die de ouders wast, aflegt en het familiealtaar in huis neemt.
Als ie trouwt gaan ze in de buurt van ouders wonen en dragen ze zorg voor hem.
De dochters verlaten het huis en de jongere zonen verlaten ook het huis, want het blijft altijd een 3-generatiefamilie.
Als er geen zojnen zijn, kan een van de oplossingen zijn dat er een bruidegom introuwt. Dat is dan idealiter geen oudste zoon van een andere familie, want dan komt die familie weer in de problemen. Dit gebeurt wel steesd meer omdat steesd meer famlies maar twee kinderen hebben. Wat gebeurt er dan? De man neemt de achternaam van de vrouw over en hij wordt adn ook het hoofd van het huishouden (niet de vrouw). Niet erg populaire positie, maar gebeurt heel veel en werd ook vaak gearrangeerd, vooral als die man de opvolger moest worden van het beroep van de vader. Dan werd er iemand gezocht die geschikt was. Zo kwam het vaak dat de beste leerling van de leermeester met zijn dochter mocht trouwen.
Dit wijst erop dat het beroep waar de familie mee verbonden is een heel belangrijke waarde heeft.
De wereld houdt niet op bij die drie generaties die leven, maar er kan ook een belangrijk beroep op je worden gedaan op basis van voorouders. Die maken voor de levende leden een reëel deel uit van de familie en kunnen de reden zjin waarom je een bepaalde beslissing neemt in je leven.
Klinkt heel raar in de oren maar als jijd egene bent die de laatste is in het beroep en iets anders gaat doen, betekent dat dat jij de traditie vand e familie afkapt. Je doet eigenlijk alle moeite die je voorouders hebt gedaan teniet. Met dat argument kan tegen zo’n persoon gezegd worden dat hij fout bezig is en daar wordt dan ook veel waarde aan gehecht.
Heowel Traphagan vooral kwantitatieve analyse gaf hebben beide gebruik gemaakt van iets typisch antropologisch: de case study. Voorbeeldne die ee ngeval illustreren.
Hoe zoek je die uit? Hoe zorg je dat een case study representatief is en niet een uitzondering en hoe beoordeel je dat?

Fouten op Blackboard webposts:
“Traphagan behandelt de onderzoekensgroep migranten, die terugkeren in ujapan.
Wat is er fout?
Ze keren niet terug naar japan want ze zijn al in japan.
Wat moet je er aan ndoen?
Goed lezen
verwijzen anar waar je het hebt gevonden

“de twee artikelen van respectievelijk william en traphagan”
wawt si er fout?
De een is een voornaam, de ander is een achternaam
wat kan je er aan doen?
Goed uitzoeken wat de naam is. Hij heet geen william maar Kelly van z’n achternaam.

“traphagan en kelly constateren allebei dat het platteland door jongere generaties wordt gezien als iets dat ouderwets is”.
Wat is er fout? Bij dit soort constateringen moe tje naar bladzijden verwijzen anders moet iedereen telkens het hele boek lezen om het te kunnen controleren.

Einde.