Selecteer een pagina

Aantekeningen college

Vak: BA2 Antropologie van Japan
Datum: 2010-03-15
College: 6

Over de artikelen.

Bourdieu over cultureel en sociaal kapitaal.
Theorie over sociaal kapitaal is een hele belangrijke theorie in de antropologie.
Heeft een duidelijke link met het Marxisme. Heeft te maken me thet idee dat er bepaalde groepen in de samenleving zijn die veel meer macht hebben dan andere. De macht is ongelijk verdeeld in de wereld.
Diegenen die ondergeschikt/onderdrukt zijn hebben er belang bij om uit die ondergeschikte situatie weg te komen. Maar tegelijk hebben een aantal marxisten een theorie ontwikkeld dat dat nog niet zo makkelijk is omdat de heersende klasse ook heel duidelijk probeert om zijn eigen positie te legitimeren: “er zijn reden waarom wij rijker zijn/ de macht in handen hebben / een beter leven hebben en dat jullie niet”.
? Bourdieu heeft die theorie uitgewerkt. Kapitaal niet alleen geld kapitaal, maar ook andere vormen van kapitaal:
cultureel kapitaal:
kennis,
vaardigheden,
opleiding,
recht om naar bepaalde school te mogen gaan,
kunnen financieren om naar bep school te gaan,
maar ook bijv. je opvoeding,
dat je van je ouders bepaalde smaak hebt geleerd of
manier van praten die al aangeeft uit wat voor klasse of achtergrond je komt en die je al een enorm voordeel geeft in een heleboel situaties.
Linguistisch kapitaal
sociaal kapitaal:
dik voordeel vanuit je netwerken die je al hebt om bijv. macht en invloed te verwerven.

In het geval van de artikelen heeft de schrijver ook aangegeven dat vrouwen door theeceremonie een bepaalde macht / status / sociale positie kunnen bereiken. Dus de term sociaal kapitaal van bourdieu is zwaar met deze artikelen verbonden.

Webpost was makkelijke vraag. Maar het was om te benadrukken dat je een onderwerp op verschrikkelijk veel manieren kunt benaderen.
Anderson had eigenlijk een hele andere manier van naar het ritueel te kijken dan mori. Mori ging niet op ’t ritueel in maar keek alleen maar naar hoe vrouwen dit gebruikten om zelf hun positie te bevorderen.
Anderson is een vrouw die zelf enorm met die theeceremonie bezig is geweest, maar wel als buitenlandse. Is dat een voordeel of nadeel?
Kan allebei.
Voordeel: ze begrijpt de symbolen beter. Ze gaat in ‘tartikel van kondo en wijst op fouten van kondo mbt plaats en rol van de symboliek. Echter, het is heel moeilijk om daar vaste uitspraken over et doen want het hangt erg af van interpretatie.
Nadeel: wat is het nadeel dat anderson zo diep betrokken is bij dit ritueel?
Subjectiviteit. Omdat ze zo zwaar ermee verbonden is wil ze het legitimeren en geen kritiek geven. Ze idealiseert het bijna en voegt er religieuze aspecten aan toe. Ze ziet het als iets heel sacraals.
Dit ritueel plaatst ze niet binnen de Japanse samenleving waarin het plaatst heeft. Ze ziet het ritueel als iets autonooms en heiligs dat buiten de Japanse samenleving staat, terwijl dit niet zo is.
Kritiek van Meli Crayton [? weet niet of je de naam van die persoon zo schrijft, maar zo klink het, Rens]: Anderson kijkt niet of dat theeritueel heel veel paralellen heeft met het gewone hedendaagse Japanse leven.
De hele opbouw/organisatie van theeschool (
iemoto en volgelingen,
het steeds verder komen binnen de school naarmate je steeds meer ervaring hebt, dat je alles goed doet)
… dat geldt allemaal ook binnen de gehele Japanse samenleving, niet alleen binnen de theeceremonie.

Een ander punt waar Kondo dan weer op wijst is dat het bij theeceremonie meer gaat om doen, kijken en eindeloos herhalen i.p.v. via taal dingen doorgeven.
Heel belangrijk daarbij is ook het idee dat het niet makkelijk gaat. Dat je moeite ervoor moet doen en dat dus ook zelfdiscipline een belangrijk aspect ervan is. Ook dit is dus kenmerkend voor veel meer dan alleen de theeceremonie.

Kondo gaat veel meer in op thee als ritueel.
Dat houdt in dat je niet zozeer kijkt per se naar de participanten of de objecten maar dat je vooral kijkt naar het proces als zodanig.
Wat gebeurt er in een theeritueel?
Hoe verloopt het?
Wat betekent het?
Zij maakt heel sterk een vergelijking met een narrative (verhaal). Daar zitten ook heel vaak herhalingen en tegenstellingen in die dan op een bepaalde manier worden uitgewerkt en dat zoekt ze ook in het theeritueel.
Zij zegt ook dat een ritueel aan de ene kant iets is dat bepaalde basiswaarden van een samenleving weergeeft (altijd een gecondenseerde vorm van een samenleving).
Een ritueel wordt altijd duidelijk afgescheiden/gemarkeerd van gewoon gedrag. Bijv doordat het op een bepaalde dag plaatsvindt, of op een bepaalde plaats gebeurt
heel vaak is er ook een aspect van reiniging
water (thee) of vuur (branden van wierook)
maakt ook nog een onderscheid tussen vormen die meer of minder formeel zijn.
Verschillende typen thee.
Bereidingswijze
Verschillen in smaak, substantie
historische analyse: wat heeft thee in het verleden betekend?
Thee in de huidige vorm is typisch een vorm van thee en theeritueel die ind e moderne Japanse maatschappij past met een heel groot deel middenklasse. Het functioneert nu als iets waar met name vrouwen van de middenklassen mee bezig zijn om zich te bekwamen in bepaalde cultureel belangrijk geachte eigenschappen en vaardigheden.
Maar thee komt uit china en werd eerst vooral door het keizerlijk hof gedronken en beoefend, extreem elitair iets. In senkoku jidai werd het door krijgsheren als Hideyoshi overgenomen. Die hebben het ook gebruikt om voor zichzelf cultureel kapitaal te verwerven. Hideyoshi kwam bijv. uit eenvoudige achtergrond, maar vanwege ’t feit dat ie goed was geworden in theecermonie, had hij zichzelf cultureel capitaal verworven.
Er kwam later een beweging dat het niet per se in allemaal dure kopjes hoefde te zitten. Het moet puur zijn, mag ook in een goedkoop kopje. Gaat om puurheid en niet om de show-off.
Theeceremonie heeft zich steeds aangepast aan veranderende sociale verhoudignen binnen de Japanse maatschappij.
Een ritueel krijgt allerlei kanten die ook altidj zullen blijven veranderen. Over tien of twintig jaar zul je zien dat er weer nieuwe vormen vasn theeceremonie zijn, nieuwe mensen, nieuwe potjes, nieuwe betekenissen.

Einde…