Selecteer een pagina

Just Good Friends Penny Hancock

Characters ;
Stephany is a language teacher ,and lives in London. ( England )
Max is an architect and lives in London. ( England )
Carlo is a friend of Stephany ,and lives in Genoa. ( Italy )
Ruth is Carlo’s wife, and lives in Genoa. ( Italy )
Luigi is a waiter.
Carlo’s parents.

Stephany and max want on holiday. Stephany know a friend, Carlo, in Italy, he have a flat that he not frequently used. She rings Carlo, and he finds it well that they come spend their holiday there to Italy and. Ruth, the woman of Carlo did not find it nice when she heard that Stephany with its friend came. But she nevertheless gave authorisation to come. A couple days later went Stephany and max to Italy with the plane. Then they at the flat of Carlo came became them welcomes by the parents of Carlo, who live also in that flat. The next day went Stephany and max swim at the range. There they with Carlo and Ruth, and went to a restaurant for a diner. At by the restaurant spoke Stephany a time with Carlo, max became, however, what jealously! Max shutted then a little time with Thomas, a child of Carlo and Ruth to the quay ,and to look boats. The next day felt Max himself very sick, and they will celebrate to go, therefore was Max not possible with Stephany, Ruth also stayed in, therefore then went Stephany and Carlo with his twine to that celebrate. There they encountered Luigi the kelner, and those told Stephany that he could it remind still what there 2 years happened then them were in Italie , at Carlo. They and Carlo had kissed, and make to love, they had then agreed that it would happen again never more! Stephany found it not well that Luigi her to the things reminded, which happened two years suffered. That evening, was Max still sick and Ruth were look to house after the children. Stephany and Carlo went therefore with his together to the festival. And afterwards they went to the range. And there they will make love on the same spot as two years suffered ,with each other. Afterwards felt they themselves both uncomfortably. The last day in Italy Max and Stephany went together to swim and later went them to the bar. There Luigi came. He said that he had found the watch of Stephany on the range. And Max found that a little strangely, therefore he asked a declaration to Stephany, then biechte Stephany on that them that evening strangely has gone with Carlo. In England, continued ring Stephany but bels and, but Max made each time clearly to its that he nothing wanted more with a woman, whom he could no longer trust.

Samenvatting:
Stephany en Max willen op vakantie. Stephany kent een vriend, Carlo, in Italië, hij heeft een flat die hij niet vaak gebruikt. Zij belt Carlo, en hij vindt het goed dat zij naar Italië komen en hun vakantie daar doorbrengen. Ruth, de vrouw van Carlo vond het niet leuk toen zij hoorde dat Stephany met haar vriend kwam. Want ze was bang dat Carlo weer iets ging krijgen met Stephany. Maar ze gaf toch toestemming om te komen. Een paar dagen later gingen Stephany en Max naar Italië met het vliegtuig. Toen ze bij de flat van Carlo kwamen werden ze verwelkomt door de ouders van Carlo, die ook in die flat wonen. De volgende dag gingen Stephany en Max zwemmen bij het strand. Daar ontmoetten zij Carlo en Ruth, en gingen naar een restaurant voor een diner. Bij het restaurant sprak Stephany een tijdje met Carlo, Max werd wel wat jaloers! Max ging toen even met Thomas, een kind van Carlo ,en Ruth naar de kade toe ,om boten te kijken. De volgende dag voelde Max zich heel ziek,en ze zouden naar een feest gaan,dus Max kon niet mee met Stephany, Ruth bleef ook thuis,dus toen gingen Stephany en Carlo met z’n tweeen naar dat feest. Daar kwamen ze Luigi de Kelner tegen, en die vertelde Stephany dat hij het nog kon herinneren wat er 2 jaar gebeurde toen ze in Italie was, bij Carlo. Zij en Carlo hadden gezoend, en gevreeen Zij hadden toen afgesproken dat het nooit meer opnieuw zou gebeuren. Stephany vond het niet goed dat Luigi haar aan de dingen herinnerde, die twee jaar geleden gebeurden. Die avond, was Max nog steeds ziek en Ruth was naar huis voor de kinderen te zorgen. Stephany en Carlo gingen dus met z’n tweeën naar het feest. En daarna gingen ze naar het strand. En daar gingen zij op dezelfde plek als twee jaar geleden met elkaar vrijen. Daarna voelden zij zich er allebei ongemakkelijk over. De laatste dag in Italië gingen Max en Stephany samen zwemmen en later gingen ze naar de bar. Daar kwam Luigi. Hij zei dat hij het horloge van Stephany had gevonden op het strand. En Max vond dat een beetje vreemd, dus hij vroeg een verklaring aan Stephany ,toen biechte Stephany op dat ze die avond vreemd is gegaan met Carlo.
Terug in Engeland, bleef Stephany maar bellen en bellen ,maar Max maakte telkens duidelijk aan haar ,dat hij niks meer wou met een vrouw ,die hij niet meer kon vertrouwen.