Selecteer een pagina

Analyse Japanse wetenschappelijke tekst

In de tekst gakkou kyoiku no kihon hanretsu gaat het over de wettigheid van het door de school zelf van school sturen van leerlingen op grond van overtreding van het schoolreglement. Dat is te zien in het eerste kader. De schrijver gaat op zoek naar het antwoord op de vraag in hoeverre een school aan een leerling beperkingen kan opleggen en straffen bij overtreding. Zelf begrijpt hij dat scholen bepaalde regels opleggen uit een zeker verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de leerling en dat die regels leerlingen in principe bij navolging zouden kunnen behoeden van kwaad, maar hij vindt dat het opleggen van regels niet zo ver moet gaan dat grondrechten geschonden worden. De verantwoordelijkheid ligt dan eerder bij de ouders.
Het artikel is geschreven rondom een case (onder jiken no gaiyou) waarin verschillende partijen aan bod komen. Het incident vond plaats op een privé (middelbare) school Y, waarbij een leerling die meerdere keren het schoolreglement heeft overtreden wordt aangeduid als X. X heeft tegen de regels zijn rijbewijs gehaald. Toen dat ontdekt werd reageerde X opstandig. Maar Y hield er rekening mee dat het om een derdejaars ging en X werd niet van school gestuurd maar kwam er vanaf met een strenge waarschuwing. Schooldirecteur Z heeft X en zijn ouders persoonlijk gewezen op het feit dat X bij een volgende overtreding van school gestuurd zou moeten worden. Daarna (sono ato; sara ni … ihan shite) ging X weer de fout in door tegen de regels een permanent te laten zetten en dat werd wederom ontdekt. Echter (shikashinagara), reageerde X opnieuw opstandig jegens docenten A. Zo (kono tame) heeft de school X het advies gegeven van school te gaan en X heeft dat gedaan.
Onder hanketsu shiji gaat het over de uitspraak van het gerechtshof. Het uiteindelijke oordeel is dat de school niet ontwettelijk gehandeld heeft. Een privéschool heeft als doel opvoeding naar eigen programma en de leerling die zich inschrijft voor deze school heeft hoort datzelfde doel te hebben. De regels zijn er om leerlingen te beschermen en aangezien X op een waarschuwing niet reageerde kan niet gezegd worden dat het advies van Y jegens X om van school te gaan onwettig was.
Onder de kop souten no kentou haalt de schrijver verschillende (vergelijkbare) rechtszaken aan waarin de school wordt aangeklaagd door de leerling met de klacht dat de opgelegde regels en straffen van de school in gaan tegen mensenrechten beschreven in de grondwet. Daarna vergelijkt hij de verschillende uitspraken en komt hij met een opsomming van precedenten. Daarop volgt een opsomming van theorieën die hier weer tegenin gaan en geeft hij zijn eigen mening.