Selecteer een pagina

Sipan Ali
H5T

Practicum bepaling watergehalte in ijzer(II)sulfaat

Inleiding

Met deze proef gaan we het watergehalte bepalen in ijzer(2)sulfaat door middel van titratie. En voor deze proef nemen we dan 100ml ijzer(2)sulfaat, en we titreren met Mno4.

Theorie

Redox reactie

Red Fe2 -> Fe3 + e- |5x
Ox Mno4 + 8H+ + 5e- -> Mn2 +4H2o |1x
——————————————-+
5 Fe2 + Mno4- + 8H +5e- à 5 Fe3 + Mn2 + 4 H2O

Verhouding MnO4- : Fe 2+ = 1:5

We nemen voor de x 5 om een hoeveelheid ijzersulfaat af te kunnen wegen. We komen op 2,42 gram door :

FeSo4. 5 H20
+ 90 = 242 g

Benodigdheden:
Bekerglas
Pipet 10ml
Pipet 25ml
Statiefmateriaal
Verwarmspullen (Brander, gaasje enz.)
Erlenmeyer (meerdere)
Buret
Maatkolf
Pen
Papier
Gedestilleerd water
MnO4
24g ijzer(2)sulfaat
Zwavelzuur

Uitvoering

Eerst pak je een maatkolf en daar doe je een trechter op, vervolgens pak je je
ijzer(2)sulfaat en giet je dat in de maatkolf. Dan spuit je een beetje gedestilleerd water in je bakje en giet je rest van het ijzer(2)sulfaat in de maatkolf.
Daarna pipetteer je 10ml zwavelzuur en doe je dat in de maatkolf. Dan de maatkolf vullen tot 100ml met gedestilleerd water. 50ml ervan giet je over in een erlenmeyer en de rest in de maatkolf laten. 25ml uit de erlenmeyer pipetteren en in een andere erlenmeyer pipetteren.
Vervolgens de erlenmeyer verwarmen tot ongeveer 50 graden celcius.
Buret vullen met MnO4, tussen de 10 en 20 (stand).
De buretstand aflezen en noteren, tot 2 cijfers achter de komma. Eenmaal klaar met verwarmen, dan beginnen met druppelsgewijs titreren. Titreren todat de kleur omslaat naar zalmrose en dan de buretstand aflezen en noteren, tot 2 cijfers achter de komma.

In het kort:
– ijzer(2)sulfaat in maatkolf doen
– 10ml zwavelzuur erbij doen
– Maatkolf vullen tot 100ml met gedestilleerd water
– 50ml overgieten in erlenmeyer
– 25ml pipetteren in andere erlenmeyer
– Erlenmeyer met 25ml verwarem tot ongeveer 50graden
– Buret vullen met MnO4 tussen de 10 en 20
– Buretstand aflezen, 2 cijfers achter de komma, en noteren
– Druppelsgewijs titreren todat je omslagpunt gevonden hebt
– Buretstand aflezen, 2 cijfers achter de komma, en noteren

Waarnemingen
De oplossing word door het titreren zalmrose.

Beginstand Eindstand Verschil
Titratie 1 18.31 ml 45.21 ml 26.90 ml

Gemiddeld: 26,90 ml

Berekening

Molariteit= afgewogen stof/molmassa

Mno4-= 0,0201 mmol/ml
X= 25,73 ml
25,73 ml x 0.0201 mmol/ml = 0,517 mmol

De verhouding is 1:5

Als je 1 mmol wil weten van Fe2 moet je MnO4/5
0,517/5= 0.1034
1 mmol Fe2 = 0,1034

MnO4= 4,42gram

0,10/25,73= 0,003

0,003 = 44,2/x
X=11372,66/18,02 = 624,87
624,87-151,9 = 472,97
472,97/100= 4,72 gram
X=4,72 gram.

Conclusie

De proef was op zichzelf was wel te doen, alleen de bereking en de theorie maken vond ik het lastigste deel.