Selecteer een pagina

Signaalwoorden NL-F

De signaalwoorden – Verband – Signaalwoorden – Franse vertaling Tegenstellend Maar – Mais Daarentegen – En revanche, par contre Toch – Pourtant, cependant, quand meme, toutefois Echter – Cependant, pourtant, toutefois...