Selecteer een pagina

Profielwerkstuk – Virussen

Inleiding Verantwoording onderwerp Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we net zoals de rest van de wereld erg geïnteresseerd waren in de Mexicaanse griep. We vroegen ons af hoe erg dit was en waarom iedereen zo bezorgd was. We zijn beiden in de zomer van 2009...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 4 en 5

Samenvatting hoofstuk 4 Wetenschapsfilosofie door Frea de Jong De historisering van het wetenschapsbeeld: Quine, Kuhn en Foucault Duhem-Quine-stelling  tegen het idee van de logisch empiristen en Popper dat empirische hypotheses los van elkaar getoetst kunnen...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 6

6. De Hermeneutische Traditie 6.1 Wanneer we willen weten wat de betekenis van iets is, moeten we de handeling, uiting of cultuurproduct interpreteren. Op het gebied van de wetenschappen worden niet alleen in de geestes- sociale wetenschappen geïnterpreteerd, maar ook...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 7

Samenvatting Hoofdstuk 7 Wetenschapsfilosofie; Positivisme en Structuralisme Positivisme: de opvatting dat alleen de empirische wetenschappen geldige kennis opleveren, respectievelijk als basis voor een succesvolle sociale orde kunnen dienen. Structuralisme:...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 8

Kritische Theorie – HOOFDSTUK 8 8.1 Hegel en Marx Eind 20e eeuw: structure-agency-debat in sociale wetenschappen. Hermeneutiek-structuralisme-debat in geesteswetenschappen  centraal probleem 1. kennistheoretisch (‘kennisleer’) 2 2.Ontologisch (‘zijnsleer’;...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 9

Postmodernisme en verder 9.1 Het postmodernisme vormt globaal gesproken een reactie op het modernisme. Het postmodernisme twijfelt aan de vooruitgang en dus aan de mogelijkheid van avant-garde en voorhoede, maar ook aan het onderscheid tussen elitekunst en massakunst....