Selecteer een pagina

Profielwerkstuk – Virussen

Inleiding Verantwoording onderwerp Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we net zoals de rest van de wereld erg geïnteresseerd waren in de Mexicaanse griep. We vroegen ons af hoe erg dit was en waarom iedereen zo bezorgd was. We zijn beiden in de zomer van 2009...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 1

Samenvatting van hoofdstuk 1 van Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen De taken van de wetenschapsfilosofie Wetenschapsfilosofen hebben een tweeledige taak, een beschrijvende en een normatieve. Van wetenschapsfilosofen wordt gevraagd een beeld van wetenschap...

Wetenschapsfilosofie Hoofdstuk 2

Wetenschapsfilosofie Hoofdstuk 2 Het standaardbeeld van de wetenschap 2.1 De wetenschappelijke revolutie In het publieke bewustzijn overheerst 1 beeld van de wetenschap (in het vervolg afgekort met ws!). Dat beeld wordt geacht te zijn geënt op de klassieke...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 3

3.1 HET LOGISCH EMPIRISME; DE ‘WIENER KREIS’ Aan het begin van de twintigstige eeuw deden zich op veel gebieden radicale veranderingen voor, zo ook op het gebied van de wetenschap. Vooruitgangen in disciplines als de logica, wiskunde en de natuurkunde, zorgden...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 4 en 5

Samenvatting hoofstuk 4 Wetenschapsfilosofie door Frea de Jong De historisering van het wetenschapsbeeld: Quine, Kuhn en Foucault Duhem-Quine-stelling  tegen het idee van de logisch empiristen en Popper dat empirische hypotheses los van elkaar getoetst kunnen...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 6

6. De Hermeneutische Traditie 6.1 Wanneer we willen weten wat de betekenis van iets is, moeten we de handeling, uiting of cultuurproduct interpreteren. Op het gebied van de wetenschappen worden niet alleen in de geestes- sociale wetenschappen geïnterpreteerd, maar ook...