Selecteer een pagina

Profielwerkstuk – Virussen

Inleiding Verantwoording onderwerp Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we net zoals de rest van de wereld erg geïnteresseerd waren in de Mexicaanse griep. We vroegen ons af hoe erg dit was en waarom iedereen zo bezorgd was. We zijn beiden in de zomer van 2009...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 9

Postmodernisme en verder 9.1 Het postmodernisme vormt globaal gesproken een reactie op het modernisme. Het postmodernisme twijfelt aan de vooruitgang en dus aan de mogelijkheid van avant-garde en voorhoede, maar ook aan het onderscheid tussen elitekunst en massakunst....

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 10

Hoofdstuk 10: Geesteswetenschappen: het bedrijf (blz. 225-236) 10.1 Fragmentatie van kennis Wetenschap wordt tegenwoordig beoefend in specialistische gemeenschappen, waaronder de geesteswetenschappen. Een probleem hiervan is dat wetenschappelijke publicaties veelal...

Analyse gakkou kyoiku no kihon hanretsu

Analyse Japanse wetenschappelijke tekst In de tekst gakkou kyoiku no kihon hanretsu gaat het over de wettigheid van het door de school zelf van school sturen van leerlingen op grond van overtreding van het schoolreglement. Dat is te zien in het eerste kader. De...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 1

Samenvatting van hoofdstuk 1 van Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen De taken van de wetenschapsfilosofie Wetenschapsfilosofen hebben een tweeledige taak, een beschrijvende en een normatieve. Van wetenschapsfilosofen wordt gevraagd een beeld van wetenschap...

Wetenschapsfilosofie Hoofdstuk 2

Wetenschapsfilosofie Hoofdstuk 2 Het standaardbeeld van de wetenschap 2.1 De wetenschappelijke revolutie In het publieke bewustzijn overheerst 1 beeld van de wetenschap (in het vervolg afgekort met ws!). Dat beeld wordt geacht te zijn ge├źnt op de klassieke...