Selecteer een pagina

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 7

Samenvatting Hoofdstuk 7 Wetenschapsfilosofie; Positivisme en Structuralisme Positivisme: de opvatting dat alleen de empirische wetenschappen geldige kennis opleveren, respectievelijk als basis voor een succesvolle sociale orde kunnen dienen. Structuralisme:...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 8

Kritische Theorie – HOOFDSTUK 8 8.1 Hegel en Marx Eind 20e eeuw: structure-agency-debat in sociale wetenschappen. Hermeneutiek-structuralisme-debat in geesteswetenschappen  centraal probleem 1. kennistheoretisch (‘kennisleer’) 2 2.Ontologisch (‘zijnsleer’;...

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 9

Postmodernisme en verder 9.1 Het postmodernisme vormt globaal gesproken een reactie op het modernisme. Het postmodernisme twijfelt aan de vooruitgang en dus aan de mogelijkheid van avant-garde en voorhoede, maar ook aan het onderscheid tussen elitekunst en massakunst....

Wetenschapsfilosofie hoofdstuk 10

Hoofdstuk 10: Geesteswetenschappen: het bedrijf (blz. 225-236) 10.1 Fragmentatie van kennis Wetenschap wordt tegenwoordig beoefend in specialistische gemeenschappen, waaronder de geesteswetenschappen. Een probleem hiervan is dat wetenschappelijke publicaties veelal...

Analyse gakkou kyoiku no kihon hanretsu

Analyse Japanse wetenschappelijke tekst In de tekst gakkou kyoiku no kihon hanretsu gaat het over de wettigheid van het door de school zelf van school sturen van leerlingen op grond van overtreding van het schoolreglement. Dat is te zien in het eerste kader. De...

Aantekeningen college 2

Aantekeningen college Vak: BA2 Antropologie van Japan Datum: 2010-02-15 College: 2 Over de artikelen globalisering is niet per se verwestersing het geïmporteerde cultuurelement wordt helemaal geincorporeerd in de bestaande cultuur dus of het nu gaat om de bruidstaart...