Selecteer een pagina

Bloedzusters
“Het adembenemende vervolg op Heksendochter”
Auteur: Celia Rees
Aantal bladzijdes: 269
Type boek: roman

Opdrachten

Opdracht 1.
Maak een beknopte samenvatting van het verhaal (ongeveer 100 woorden) Let hierbij op dat de alinea’s inspringen en dat het thema goed naar voren komt.

Iets vooraf: Het boek bestaat eigenlijk uit twee delen. In het eerste deel staat een verhaal over Agnes, en in het tweede deel wordt het leven van Mary beschreven. Op een gegeven moment lopen de verhalen door elkaar heen. Door deze manier van schrijven wordt het erg moeilijk een logisch verslag over het geheel te schrijven. Ik zal hier en daar dan ook opmerken dat het eigenlijk twee boeken zijn, die door elkaar heen zijn geschreven.

Het verhaal gaat over Agnes, een paranormaal meisje van Indiaanse afkomst. Ze heeft als studierichting antropologie gekozen.
Door middel van een boek dat ze heeft gelezen (zie het eerste deel, Heksendochter) komt ze in contact met Alison Ellman. Zij is op zoek naar informatie over Mary Newbury, een ‘heks’ uit de 17e eeuw. Met hulp van Alison en haar tante besluit Agnes om in de huid van Mary te kruipen om alles over haar te weten te komen. Ze wordt als het ware Mary Newbury en je leest hoe zij alles mee heeft gemaakt.

Opdracht 2a. Formuleer het hoofdthema.
Als ik in een woord zou moeten zeggen waar dit boek over gaat, zou ik als thema magie kiezen. Dit staat de hele tijd centraal. In dit boek wil de schrijver vertellen over hoe er in de 17e eeuw met hekserij en vreemde geloven werd omgegaan. De schrijver wil duidelijk maken in hoeverre hekserij invloed heeft gehad op het dagelijks leven van de indianen.
Verder wordt er ook verteld hoe indianen nu met hun leefwijze omgaan. Ik heb het woord magie gekozen omdat het in dit boek om verschillende soorten magie gaat; hekserij, paranormaal hoogbegaafde mensen, telepathie en helderziendheid zijn hier voorbeelden van.
Verder is er ook nog een thema dat zo’n grote rol speelt dat het niet ongenoemd kan blijven. In het tweede deel van het boek komt een subthema naar voren: Heksenvervolging. Hier was in het eerste deel niet erg veel aandacht aan besteed, maar later speelt het toch een zeer grote rol.

Opdracht 2b. Schrijf 5 passages verdeeld over het hele boek op en citeer uit elk fragment 1 à 2 zinnen waarin het thema heel goed naar voren komt.

Fragment 1: Bladzijde 11. “Haar schouders voelden alsof ze van steen waren en ze had hoofdpijn. Ze moest heel even haar ogen hebben dichtgedaan en toen was het gebeurd. Ze schudde haar hoofd alsof ze zodoende de mist uit haar hersens kon verjagen. Ze had iets meegemaakt, dat was zeker. De uitwerking ervan was zelfs nu nog voelbaar. Het was niet echt een visioen geweest, maar beslist meer dan een droom.”
Dit fragment staat vrij aan het begin van het boek. Het is een soort inleiding op de rest van het verhaal. Je kunt gelijk al zien dat het thema hier al een rol speelt. Het stukje tekst speelt zich af vlak nadat Agnes een visioen heeft gehad. Zelf vind ik dat uit deze zin het thema heel duidelijk naar voren komt: “Het was niet echt een visioen geweest, maar beslist meer dan een droom.”

Fragment 2: Bladzijde 38. Agnes heeft Alison ontmoet en staat samen met haar in het museum waar Alison werkt. “En een van die verhalen zou over Mary kunnen gaan?” Alison durfde nauwelijks adem te halen. ‘Ik geloof het wel. Het is moeilijk na te gaan of het in dezelfde tijd speelt, want onze tijd strekt zich niet zo, langs een lange lijn, uit.’ Agnes hield haar armen ver uit elkaar. ‘Het is meer één geheel. Verleden, heden en toekomst draaien rond, zo ongeveer.’ Ze bracht haar handen bij elkaar en maakte met duim tegen duim en wijsvinger tegen wijsvinger een hoepel. ‘Alsof het verleden ergens daar is en de gebeurtenissen nog steeds gaande zijn, maar dan op een plek waar we er niet bij kunnen.’
In dit fragment wordt langzaam maar zeker meer duidelijk over het verhaal. Je leert in dit kleine stukje wat over de tijdsbepaling van de indianen en als je tussen de regels doorleest merk je dat er hier een magische spanning in de lucht hangt. Ik vind het moeilijk om uit te leggen waarom ik vind dat dit stukje het thema goed uitlegt. Deze sfeer is in ieder geval typisch voor de gebeurtenissen in de rest van het boek. De manier waarop Agnes het hele gebeuren uitlegt vind ikzelf wel iets magisch hebben. Het legt haar manier van denken uit.
‘Alsof het verleden ergens daar is en de gebeurtenissen nog steeds gaande zijn, maar dan op een plek waar we er niet bij kunnen.’
Later in het boek zal Agnes naar het verleden gaan, dan blijkt dat de laatste zin dus niet helemaal waar is. Toch vind ik dit de mooiste zin en het geeft mooi weer hoe Agnes over het verleden nadenkt.

Fragment 3: Bladzijde 79. “De tentflap werd opzij geduwd. Tante M kwam binnen, ze schoof met een gevorkte stok een withete met as bevlekte steen naar het midden van de kring. Ze manoeuvreerde de steen naar een holte vlak onder de witte kwartskei. Toen ging ze naar buiten en kwam terug met nog een steen en legde die aan de andere kant, en zo door tot er in totaal zes waren. Eén voor elke windrichting, één voor de aarde en één voor de lucht.
Ik heb dit fragment uitgekozen omdat in dit hele stuk magie centraal staat. Er wordt een ritueel beschreven dat Agnes (haar indiaanse naam is Karonhisake) moet voltooien voordat ze in de huid van Mary kan kruipen. Het thema is in dit stukje helemaal duidelijk geworden, en het is dan ook moeilijk om er één of twee zinnen uit te halen. Het ritueel dat Agnes hier doet is een soort uithoudingstest. Na deze proef zal ze in slaap vallen en die droom is allesbepalend.
‘Tante M kwam binnen, ze schoof met een gevorkte stok een withete met as bevlekte steen naar het midden van de kring.’
In deze zin wordt duidelijk dat het gaat om een ritueel gaat. Dat is te zien aan de specifieke voorwerpen, zoals de gevorkte stok, en de handelingen die gedaan worden. Voor mij werd het hier heel duidelijk dat het niet om een alledaags ritueel ging maar om iets speciaals. Het thema komt hier goed tot uiting.
Dit fragment was het laatste wat nog verteld wordt over Agnes. Hierna verandert ze als het ware in Mary. Dat is de reden waarom de laatste twee citaten niet over Agnes gaan.

Fragment 4: Bladzijde 101. “Op een dag stuurde Witte Arend me eropuit om water te halen uit een speciale bron. Hij vulde de schaal precies zoals ik mijn grootmoeder haar kom had zien vullen, met helder water. Toen vroeg hij me erin te kijken. Alleen door onder ogen te zien wat ik daar zag zou ik niet meer bang zijn.”
De rest van het boek is in een andere vorm geschreven dan het begin. Veel is nu namelijk in de ikvorm. Het leest ook wel prettig. Mary is inmiddels getrouwd met Witte Arend. Wat in dit fragment geschreven staat is weer een van de vele rituelen.
‘Hij vulde de schaal precies zoals ik mijn grootmoeder haar kom had zien vullen, met helder water. Toen vroeg hij me erin te kijken.’
Deze twee zinnen geven voor mij de inhoud heel goed weer. Er wordt een ritueel beschreven dat veel invloed op de hoofdpersoon heeft. Later komt dit ritueel nog meerdere malen terug.

Fragment 5: Bladzijde 161. ‘Wat zei ze nog meer?’ ‘Ze vroeg…’ Hij aarzelde en bloosde nog heviger en liet zijn stem toen tot een fluistertoon dalen. ‘Ze vroeg of je aan hekserij doet. Ze had gehoord… had erover horen praten.’ Ik voelde de grond onder me wegzakken.
Het boek is eigenlijk verdeeld in twee delen, dat heb ik al eens gezegd. In het tweede deel komt er nog een thema naar voren. Dit subthema, heksenvervolging, is hier erg duidelijk.
‘Ze vroeg of je aan hekserij doet.’
Het is heel erg dat dit is uitgelekt. In het fragment werd al duidelijk dat dit absoluut geen goede zaak is, en de gevolgen zijn dan ook niet te overzien. In deze zin komt weliswaar een subthema naar voren, maar in dit hoofdstuk van het boek is het subthema belangrijker dan het hoofdthema.

Opdracht 3. Bespreek de titel en geef aan in hoeverre de titel verband houd met het thema.
Heksendochter. Ik vind deze titel heel logisch, maar niet voor het hele boek. Er is in ieder geval goed over nagedacht, want zowel in het eerste als in het tweede deel van het boek is de titel toepasselijk. Laat ik beginnen met het eerste deel, waarin Agnes nog gewoon Agnes is.
De moeder van Agnes is in het boek al dood. Maar er wordt wel verteld dat haar moeder een heks was. Dus Agnes is een heksendochter. Dit ligt redelijk voor de hand. Maar het ingewikkelde voor de schrijfster is waarschijnlijk om een titel te bedenken die voor allebei de delen toepasselijk is. En daar is ze volgens mij toch een beetje de mist in gegaan.
Want Mary, de hoofdpersoon in het tweede deel van het verhaal krijgt weliswaar een dochter, die dan een heks zou zijn, maar daar wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Het meisje gaat al snel dood en het verhaal wijst ook bijna nergens op het kindje terug. Eigenlijk ben je als je het boek uit hebt de dochter al weer bijna vergeten. Nee, waar het echt om draait zijn de zonen. Mary krijt in totaal 3 kinderen. Een meisje, een jongen en een pleegkind. Over de laatste twee wordt relatief veel gesproken.
Dus kort genomen vind ik het een aardige titel voor een geweldig boek.

Opdracht 4 a. Vat het slot goed samen en vermeld de bladzijde waar het slot begint.
Dit is een opdracht waar ik lang over heb zitten twijfelen. Er zijn namelijk in dit boek meerdere eindes. Er is een slot waar het tweede verhaal eindigt. Daarna wordt nog een keer teruggegaan naar het eerste verhaal. Daar komt dan ook een einde aan. Ik weet niet zeker welke van deze twee verhalen ik moet kiezen, daarom heb ik besloten ze allebei maar kort uit te leggen.
Samenvatting van het slot van Mary:
Het slot begint op bladzijde 237. Efraïm en Zwarte Vos, de zonen van Mary krijgen een nieuwe naam. Efraïm sluit zich aan bij een Franse expeditie. Hij wordt een voyageur. Zwarte vos verliet het dorp niet maar trouwde met de dochter van de sachem (opperhoofd). Hij werd een krijger aan de kant van de Engelsen. Mary bracht haar leven door als genezer in een ziekenhuis.

Samenvatting van het slot van Agnes:
Het slot begint op bladzijde 241. Ze is net klaar met het hele verhaal van Mary aan Alison te vertellen. Als laatste geeft tante M de doos met bezittingen van Mary aan Agnes. Die mag ze hebben. Ze wil ze alleen niet, ze geeft ze aan Alison. Daarna maakt tante M het verhaal van Mary af. Ze haalt een wampumgordel (een soort wetboek van de indianen) tevoorschijn en laat Agnes zien dat ze zichzelf moet voorstellen als een deel van de mensheid waarin ze haar plek gaat vinden.
Opdracht 4b en opdracht 4c. Citeer de slotzin(nen) en leg deze uit. Geef aan of de slotzinnen tot nadenken aansporen en/of ze te maken hebben met het thema

Slotzinnen bij het verhaal van Mary:
“We verlangden alleen van hen dat ze in vrede kwamen en alle haat en tegenstellingen terzijde legden, die net als hun wapens naast de voordeur achterlieten.
Zo bracht ik mijn leven door.”
Mary heeft een soort ziekenhuis opgericht. Iedereen mag komen en ze hoeven alleen bovenstaande te doen. Ze brengt de rest van haar leven door met verzorgen en genezen van zieken. Ze heeft innerlijke rust en vrede gevonden en is uitgegroeid tot een verstandige, wijze vrouw. Deze slotzin zet je zeker aan het denken, want je hebt zonder het te merken Mary gevolgd en haar op zien groeien. Als je dit leest ga je jezelf afvragen of Mary een voorbeeld voor je kan zijn. Verder ga ik mezelf afvragen of dit nou een perfect leven is. Er komen in ieder geval veel vragen bij je op, en ik vind dan ook dat deze slotzin ook erg mooi is. Het heeft zeker te maken met het thema, omdat er wordt verteld over de geneeskunde. En dat vind ikzelf ook een soort magie.

Slotzinnen bij het verhaal van Agnes:
“Ik stel me zo voor dat jij, ik, Mary, de mensen in haar leven, mensen waarover Alison dingen heeft ontdekt, Alison zelf, als de kraaltjes in deze gordel zijn. Samen vertellen we het verhaal.”
Tante M heeft een wampumgordel tevoorschijn gehaald. Daarin werden het bevel, de gedragsregels en de wetten in vastgelegd. Een wampumgordel bestaat uit allemaal kraaltjes. In hun eentje stellen de kraaltjes niet zoveel voor, maar in zo’n gordel zijn ze heilig. Deze slotzin is meer een wijze les waar je even over na moet denken voordat je hem helemaal begrijpt. Het past mooi in het onderwerp van het boek doordat de wampumgordel weer iets is van de indianen en hun rituelen.