Selecteer een pagina

Voorwoord

We moeten voor het vak economie een sectorwerkstuk maken, dit moet gaan over het land wat je al gekozen hebt bij je werkstuk aardrijkskunde. Mijn gekozen land is Cuba. Ik weet dat het moeilijk is economische gegevens op te zoeken, want Cuba geeft niet veel gegevens vrij. Ik ben dus best benieuwd wat ik allemaal kan vinden over ‘mijn’ land.

Inhoud:

Blz:

Voorwoord + Inhoud 1
Het karakter van de economie 2
De arbeidsmarkt 3
Het Bruto Nationaal Product 4
De economische relaties 5
Cuba en de Wereldbank 6
Nawoord + Bronnen 7

Het karakter van de economie

Cuba heeft een vrije markt, maar voor een land als Cuba is dat niet zo gunstig. Het is al een 3e wereldland en hebben daarom lijkt mij vaste prijzen nodig. Anders verdienen ze alleen maar steeds minder, en gaat het steeds slechter. Maar toch heeft Cuba een vrije markt…
Het is geen grondstoffenleverancier. Ze leveren voornamelijk eindproducten zoals sigaren, rum en suiker. Er zijn heel veel suikerrietplantages en tabaksplantages op Cuba. Dit zijn ook de producten waar Cuba bekend om is. Cuba leeft vooral van deze producten.
De overige producten van Cuba zijn toch wel redelijk divers. Ze hebben niet ontzettend veel, maar wat ze hebben is wel divers. Zo hebben ze koffie en thee, maar ook nikkel en vis.
De voornaamste producten die Cuba exporteert zijn: suiker, rum, nikkel, schelvis, koffie, tabak, thee, cacao, citrus en olieproducten. Cuba inporteert olie en kapitaalgoederen.

Citrus

Voor 1960 was Noord Amerika de belangrijkste handelspartner van Cuba. Daarna werd het vooral de Sovjet Unie en andere socialistische landen. In 1978 vond 87% van de totale handel in die landen plaats. Vooral de Sovjet Unie hielp Cuba aan het geld. Ze namen suiker af boven de wereldprijs, en zo kwam Cuba er weer bovenop. Ook gaven ze olie tegen lagere prijzen.
Nu zijn de belangrijkste handelspartners voor export: Rusland (25%), Canada (16%) en Nederland (23%). Voor inport: Spanje (16%), Venezuela (15%) en Mexico (7%).
Er is ook een informele sector in Cuba. De zwarte markt is sterk verminderd, maar niet verdwenen. Hij is in ieder geval kleiner dan in Latijns Amerika. Bij de zwarte economie van Cuba hoort vooral het illegaal vervoeren van producten. Omdat Cuba een eiland is, is het heel moeilijk om heel de grens te bewaken. Er zijn dan ook nog eens veel overheidsofficials betrokken bij de smokkel. Ook de artsen drukken medicijnen achterover om ze daarna op de zwarte markt te verkopen. De artsen zijn ook nog eens niet vaak in het ziekenhuis, maar werken in de toeristenindustrie als taxichauffeur of ober, omdat ze daar veel meer verdienen. Het leger wordt ingezet om het suikerriet te oogsten, omdat de meeste Cubanen het niet willen doen. Het is namelijk heel zwaar werk en het verdient niet zo goed. Daardoor is Cuba’s belangrijkste inkomstenbron sterk verminderd. Cuba krijgt steeds meer armoede, slechte woningen, prostitutie, geweld en criminaliteit.

De arbeidsmarkt

Cuba levert alleen arbeidskrachten, maar dan in de vorm van vluchtelingen. Veel mensen zijn het namelijk niet eens met de politiek en vluchten naar een ander land om daar een nieuw leven op te bouwen.
Ze maken om dezelfde reden als hierboven daarom ook nauwelijks gebruik van gastarbeiders.
De werkloosheid in dit land is ongeveer 6%.
Niemand hoeft werkloos te zijn. Het probleem is dat vooral in de steden mensen vaak niet bereid zijn om voor het minimumloon te gaan werken. Maar er zijn goede arbeidsbureaus en die kunnen altijd wel iets vinden voor de werkloze… Op dit moment kan iedereen studeren met een inkomen.
De beroepsbevolking per sector is: landbouw 23%, industrie 24% en diensten 53%.
Cuba heeft wel sociale voorzieningen, ze zijn gratis.

Een hele belangrijke ‘geldbron’ voor Cuba is het toerisme. Dat is nog niet zo heel lang. Sinds de USSR is gevallen heeft Cuba het toerisme geprobeerd wat aantrekkelijker te maken. Dat is onder andere gelukt door de verbeterde infrastructuur. Ook zijn er heel wat hotels bijgebouwd. Het is de bedoeling dat het toerisme heel belangerijk wordt voor Cuba. Cuba ontvangt per jaar een kwart miljoen bezoekers.

Een groot deel van het vervoer wordt indirect gebruikt voor de economie. De lengte van het spoorwegnet is 12.654 km, waarvan 60% van wordt gebruikt voor de suikersector en 40% voor het openbaar vervoer. Van Pinar del Rio naar Santiago loopt een 1144 km lange autoweg met een aftakking naar de hoofdstad Havana. Het totale wegennet is 20.000 km lang. De nationale luchtvaartmaatschappij verzorgt vluchten naar het buitenland. De belangrijkste luchthaven is Jose Martini vlakbij Havana. De koopvaardijvloot vervoert maar een klein deel van de in- en uitvoer.

Infrastructuur

Het Bruto Nationaal Product

Het BNP van Cuba is in totaal 27.634 miljoen dollar en 2.476 dollar per inwoner.
Tussen 1989 en 1993 daalde het BNP met 35%… Dat kwam door de val van de USSR. Dat was de belangrijkste commerciele handelspartner van Cuba. Vanaf toen is Cuba het toerisme aantrekkelijker gaan maken. Nu groeit het BNP weer met 5,5% en 5,1% per inwoner.
Het BNP bestaat uit 8% landbouw, 35% industrie en 56% diensten.

Het BNP van Cuba is een moeilijk te vinden onderwerp alleen deze gegevens die hierboven staan heb ik gevonden.

De economische relaties

De beste handelspartners van Cuba zijn de communistische landen. Rusland is ook communistisch en kan daarom ook goed met Cuba over weg. Ook op economisch gebied.
Verder importeert en exporteert Cuba met Spanje, Rusland, Mexico, Frankrijk, Canada, Argentinie, Nederland en China. Daar heeft Cuba dus ook veel mee te maken.
Cuba is een derde wereldland en daarom hulpontvangend. Enkele organisaties die Cuba helpen:
Novib/Oxfam en Hivos besteden elk jaar 350.000 en 270.000 aan Cuba. Dit geld gaat naar organisaties die gecontroleerd worden door de staat. Mensen denken dat deze organisaties hun geld doorsluizen naar Fidel Castro (president van Cuba).

Fidel Castro

Er zijn nog wel meer organisaties, maar dit zijn de grootste uit Nederland.
De buitenlandse schuld van Cuba is 12 miljard dollar.
De inflatie van de Cubaanse Peso is 0,3% per jaar.
Het saldo op de handelsbalans heeft een tekort van 3,6 miljard dollar. Ook op de lopende rekening betalingsbalans is een tekort van 882 miljoen dollar.

Cuba en de Wereldbank

De economie in Cuba gaat langzamerhand beter. In de statistieken gaat Cuba omhoog in onderwijs en gezondheidszorg. Sommige mensen zeggen zelfs dat andere ontwikkelingslanden een voorbeeld moeten nemen aan Cuba.
Cuba is een van de enige ontwikkelingslanden die geen hulp ontvangt van de Wereldbank, Cuba is zelfs geen lid van de Wereldbank.
Sinds de economische hulp, vooral de olietoevoer van de Sovjet Unie 10 jaar geleden, staat de groei van de economie van Cuba stil. Maar de statistieken gaan er niet op achteruit! Ze groeien, en de sterftecijfers dalen, oftewel, het gaat goed.
Cuba spendeerde in de jaren ’90 al 9% van het Bruto Binnenlands Product aan gezondheid. Dat is behoorlijk veel. Cuba heeft ook de meeste dokters in verhouding met de bevolking van de wereld, namelijk 5,3 op de 1000 mensen. Cuba produceert ook 80% van de medicijnen zelf en voert ze ook uit.
Het onderwijs gaat ook ontzettend goed. In 1997 was 100% van de jongens en meisjes ingeschreven op een lagere school. Dat was nog 92% in 1990. Cuba doet het daarmee zelfs beter dan Amerika. De Cubaanse regering besteedt 6,7% van het BBP aan onderwijs, dat is 2 keer zo veel dan de rest van Latijns-Amerka.
Voor elke onderwijzer waren er in 1997 13 leerlingen wat heel erg weinig is.
Dus de conclusie is: Op economisch gebied gaat het heel erg goed met Cuba, en daar zijn ze trots op!

Nawoord

Ik vond het echt een lastig werkstuk om te maken. Echt heel veel economische gegevens kan je niet of nauwelijks vinden. Daarom heb ik ook niet zo ontzettend veel kunnen schrijven. Ik hoop dat wat ik heb ook goed is…
Vooral het deel van het Bruto Nationaal Product is lastig. De gegevens die ik daarvan verzameld heb komen van heel veel verschillende sites. Op geen een site staat het BNP helemaal uitgebreid beschreven.
Ik heb besloten er een bijlage bij te doen, om zo veel informatie te kunnen geven. Een stukje over Cuba en de Wereldbank.
Hopelijk was het toch genoeg, en natuurlijk hoop ik ook dat het leuk was om te lezen!

Bronnenlijst

http://www.dewaarheid.nu/buitenland/cuba_wereldbank.htm
http://www.evd.nl/zoeken/ShowBouwsteen.asp?bstnum=99845
http://www.cubanismo.net/economie.htm
http://www.landenweb.com/economie.cfm?LandID=6&CUBA
http://home.hetnet.nl/~gwiny/Cuba/Cuba%20info.htm
http://home.wanadoo.nl/a.overgaag/cuba2.htm
http://www.clat.nl/landCUBbasis.htm
http://www.scw.vu.nl/essay/essays/cuba-1.html
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ426920#P38_748