Selecteer een pagina

De invloed van licht op de lengtegroei van planten

Vraagstelling: heeft licht invloed op de lengtegroei van tuinkers?

Hypothese: ik verwacht dat planten na een bepaalde tijd onder invloed van licht een grotere lengte hebben dan planten in het donker.

Materialen:
• Watjes
• 2 bekertjes (plastic) merk mono
• aluminiumfolie en vershoudfolie
• schaar
• etiketten
• pen
• water
• tuinkerszaadjes

Methode:
• geldend voor beide bekertjes: maak 1,5 cm watjes nat en stop deze in de bekertjes. Stop in beide bekertjes 10 tuinkerszaadjes.
• Plak op het eerste bekertje aan de bovenkant aluminiumfolie en op het tweede bekertje vershoudfolie.
• Plak op beide bekertjes een etiket met daarop de naam van de groep.
• Laat de tuinkers een week staan en kijk wat de verschillen zijn tussen de tuinkers in het aluminiumfolie-bekertje en het vershoudfolie-bekertje.

Resultaten:

Vershoudfolie-bekertje:
Meting No. Stengel en blaadjes
1 4,7 cm
2 4,1 cm
3 4,1 cm
4 2,8 cm
5 4,6 cm
6 5,3 cm
7 3,5 cm
8 5,0 cm
9 Niet ontkiemd
10 Niet ontkiemd

Aluminiumfolie-bekertje:
Meting No. Stengel en blaadjes
1 6,0 cm
2 7,0 cm
3 6,2 cm
4 6,4 cm
5 6,1 cm
6 4,6 cm
7 5,5 cm
8 6,3 cm
9 Niet ontkiemd
10 Niet ontkiemd

De tuinkers uit het bedekte bekertje is langer, de steel is transparanter en de blaadjes zijn geel en slap. De geur en de smaak is hetzelfde als bij tuinkers uit het onbedekte bekertje.

Conclusie:
De hypothese was fout. De planten die geen licht hebben gehad zijn juist langer geworden dan de planten die wel licht hebben gehad.
De conclusie hieruit is dat daglicht geen bepalende rol speelt bij het wel of niet ontkiemen van tuinkerszaadjes en dat licht niet zorgt dat tuinkkerszaadjes langer worden.

Discussie:
Ik kan onmogelijk zeker weten of het plantje dat geen licht zou moeten krijgen in de tijd van het onderzoek ook daardwerkelijk geen licht heeft gehad. De enige tijden dat ik de plantjes heb gezien is bij de voorbereiding en bij het bekijken van de resultaten.