Selecteer een pagina

Geneeskunde speciele en algemene anamnese

Speciele anamnese (uitvragen hoofdklacht):
reden van komst, uitdiepen hoofdklacht, dimensies uitvragen).
– PASFOTO:
P. plaats, localisatie, uitstraling
A. aard van de klacht
S. sterkte, ernst
F. factoren, wat heeft patient zelf al gedaan tegen klacht
O. omstandigheden, wat kan de klacht veroorzaken/erger maken
T. tijd, hoe lang al, hoe in de loop der tijd
O. overig, overige klachten
– Samenvatting

Algemene anamnese

Algemene gezondheid
– moeheid
– gewichtsverandering
– koorts

Tractus circulatorius
– pijn op de borst
– kortademig bij inspanning
– dikke voeten
– ’s nachts plassen
– hartkloppingen
– pijn in de benen bij lopen

Tractus respiratorius
– hoesten
– longontsteking
– pijn bij ademen

Genotmiddelen
– roken
– alcohol
– drugs
– koffie

Geneesmiddelengebruik

Allergieen

Vroegere ziekten

Sociale omstandigheden
– beroep
– gezinsverband
– hobby’s

Familieanamnese
– eerstegraadsfamilieleden
– familiaire aandoeningen (diabetes, hart- en vaatziekten, erfelijke aandoeningen)