Selecteer een pagina

 Aditiereactie.

C8H18 C6H14 + C2H4
Etheen onverzadigd

 Substitutie = vervangen

+ Cl2 Licht en T + HCl

 Mechanisme.

 Cl Cl Licht + T 2Cl radicaal is deltje met een ongepaard elektron en is zeer reactief. GÊÊn lading.
 Van hierboven komen we uit om de reactie weergegeven onder punt substitutie

 Primair C-atoom: -C-C-
 Secundair C-atoom: -C-C-C
 Tertiair C-atoom: -C-C-C
C
C
 Quartterair C-atoom: -C-C-C-
C

 Alcohol: achtervoegsel = ol voorvoegsel = hydroxy en in structuurformule staat er -OH

 fenyl

 fenol OH

 R-O-R  ether
 R= alkyl
 Naam: alkoxyalkaan
 BV.

Ethaan methoxy (kleinste)

 hieruit volgt de naam methoxyethaan ook wel bekend als ethulmethylether

 Dit is dus methoxypropaan

Dubbele gebonden =O

 Primair : R-C=O ==> aldehyde – alkanal -al zoals methanal H-C=O

 Secundair: R-C=O ==> alkanon – keton -on zoals propanon -C-C=O

Keto-enol omlegging

 Voor extra leuke voorbeelden 😛 yeah right alsof deze leuk is, maarja dan kunnen we kijken in schrift ergens naar die leuke glucose keten :S

 Amine ==> karakteristieke groep -C-NH2
 Voorvoegsel: amino- achtervoegsel: -amine
 CH3NH2 aminomethaan of methaanamine
 H2N – CH2 – CH2 – NH2 ==> 1.2-ethaandiamine.
 H2N – CH2 – CH2 – OH ==> 2-aminoethanol.

 Amines kunnen waterstofbruggen vormen. - +
 Je hebt 10 amine, 20 amine en 30 amine.
 R-NH2(aq) + H3O+ (Cl-) ==> R-NH3+ (aq) + H2O(l) (Cl-)

 Ureum:

Carbonzuren

 methaanzuur ofwel mierenzuur.

 ethaanzuur ofwel azijnzuur

 C-OH = benzeencarbonzuur

 H – bruggen

ESTERS

 R-C-O-R

Azijnzuur ethanol zuurrestion alkyl
Ethanoaat ethyl

Ethylethanoaat

Benzeencarbonzuur 2-cyrclopentyl-2-propanol Ester van bezeencabonzuur en
Fenyl methaanzuur 2-cyrclopentyl-2-propanol

 H+ wordt gebruikt als katalysator in deze reacties. Bijvoorbeeld H+ van zwavelzuur of zo.
 Verder moet je interne verestering niet vergeten. Dan vind de verestering binnen eenzelfde molecuul plaats.
 De heengaande reactie heet ook wel een condensatie reactie als het goed is.
 Vetzuur= organische carbonzuur met lange alkyl keten (koolstofketen)
 Vet = glycerol + verzadigd vetzuur
 Olie = glycerol + onverzadigd vetzuur

 Hydrogenatie:

 Verharding = vloeibare olie + H2 ==> vast vet
 Verzekering = ester + loog

 Binas tabel 67B handig