Selecteer een pagina

Paragraaf 1 en 2

• De atoommassa is de massa van één atoom uitgedrukt in u. tabel 104 + 39
• De ionmassa is gelijk aan de atoommassa
• De molecuulmassa is de som van de atoommassa’s.
• Massapercentage = massa deel / massa geheel * 100%

Paragraaf 3

• De chemische hoeveelheid van 1,000 mol stof komt in gram overeen met de massa van de formule uitgedrukt in u.
• Gelijke volumina gassen bevatten een gelijk aantal moleculen bij gelijke temperatuur en druk
• Dit is wet van Avogadro. => 1,0 dm3 watertof bevat netzoveel waterstofmoleculen als 1,0 dm3 chloor aantal chloormoleculen bevat.

Paragraaf 4