Selecteer een pagina

Paragraaf 1 en 2

• In de reactievergelijking geven de coëfficiënten de verhouding in mol aan waarin de stoffen bij de reactie zijn betrokken
• Voorbeeld: 2 H2 (g) + O2(g) 2H2O verhouding is 2:1:2
• De molariteit is het aantal mol opgeloste stof per liter oplossing
• Molariteit = aantal mol stof / aantal liter oplossing = aantal mmol stof / aantal ml oplossing

Paragraaf 3

• Concentratie komt neer op hoeveelheid stof per totale hoeveelheid oplossing of mengsel. Afhankelijk van de gekozen eenheden kun je spreken over molariteit, massa- en volumepercentage of ppm(parts per million)

Samenvatting boek aantekening

• Bij het oplossen van een chemisch rekenvraagstuk kun je het beste het 7 stappenplan gebruiken:
1. reactievergelijking
2. wat is gegeven, wat wordt gevraagd?
3. verhouding in mol tussen gegeven en gevraagde stof
4. mol gegeven stof
5. mol gevraagde stof
6. gevraagde stof in gevraagde eenheid
7. controle , let op significantie.