Selecteer een pagina

Hoofdstuk 9 + 11

Binas Table 49

Sz in H2O: HCl + H2O  H3O+ (aq) +Cl— (= zoutzuur notatie)
ZZ in H2O: H3PO4 (aq) + H2O ↔ H2PO4—(aq) + H3O+ (H3PO4 (aq) = verdund fosforzuur)

CO32– + H2O ↔ OH—(aq) + HCO3— H2CO3  H2O + CO2
HCO3– + H2O ↔ H2CO3 + OH–

CH3COOH + H2O ↔ CH3COO– + H3O+ Geconjugeerde Base
H+

SZ + SB
Zoutzuur H3O+ + OH–  2H2O
Natronloog

SZ + ZB
Zoutzuur H3O+ + NH3  NH4+ + H2O
Ammonia

ZZ + SB
Diwaterstofsulfide H2S + OH–  H2O + HS—
Natronloog

ZZ + ZB
Diwaterstofsulfide H2S + NH3  NH4+ + HS—
Ammonia

Zuur moet boven base staan in tabel 49 van Binas anders geen reactie
Alleen evenwicht als ZZ in H2O en ZB in H2O

Sterkzuur is volledig geïoniseerd (te zien aan notatie)
Zwak zuur niet volledig geïoniseerd (ook te zien aan notatie) < 0.01% CaCO3 hier is CO3 de base maar blijft wel in CaCO3 staan in reactievergelijking Paragraaf 11.4 + 11.5 PH berekenen van zwak zuur. Bereken pH van 0.1 M mierenzuur! HCOOH + H2O ↔ HCOO— + H3O+ >99% >1%
[H3O+][HCOO–]
Kz = [HCOOH] = 1.6*10-4

[HCOOH] [HCOO—] [H3O+]
T=0 0.1 0 0
Reactie -x +x +x
T=Ew 0.1-x x x

x*x .
1.6*10-4 = (0.1-x)

1.6*10-5 = x2
x = 4.3*10-3

!Controleer of x verwaarloosbaar was bij (0.1 – x)!

[H3O+] = 4.3*10-3
pH = -log d*10-3 = 2,3