Selecteer een pagina

Wat is de invloed van lichaamstaal op communicatie?

Lichaamstaal gebruiken we altijd. We geven de hele tijd signalen door middel van lichaamstaal, als we samen met iemand anders zijn.

We communiceren meestal tegelijkertijd op inhouds- als op betrekkingsniveau. Met woorden geven we vooral de inhoud weer, en met lichaamstaal vooral hoe we in relatie staan met de ontvanger van de boodschap of hoe de boodschap bedoeld is.

Met lichaamstaal kunnen we laten zien:
• Onze gedachten
• Onze gevoelens
• Onze mening
• Onze belangstelling
• Onze karakter
• Onze respect
• Onze gezondheid
• Onze eerlijkheid
• Onze spanning
• Onze macht
• Onze bedoeling

Een invloed van lichaamstaal kan zijn dat mensen al voordat je iets hebt gezegd aan je kunnen zien hoe je bent. Je lichaamstaal kan je dus verraden als je dat niet wilt, omdat je de lichaamstaal dan niet heel bewust gebruikt.
Lichaamstaal kun je ook bewust gebruiken om iets voor elkaar te krijgen. Door je houding kun je zorgen dat je meer respect krijgt, of dat mensen bang voor je worden.
Lichaamstaal kan ook tot communicatiestoornissen leiden, omdat bij verschillende culturen verschillende lichaamstalen horen.

Verschillende onderzoekers schatten dat minstens 70% van de communicatie tussen mensen door middel van stemklank en lichaamstaal plaatsvindt.

De Amerikaanse psycholoog Mehrabian stelt dat wanneer het om de uitleg van gevoelens gaat:
50% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal, 38% wordt geuit door de stemklank en 7% door woorden. Dan is 93% non-verbaal.