Selecteer een pagina

A Zakelijke gegevens

1 Titel: Turks Fruit
2 Auteur: Jan Wolkers
3 Jaar van uitgave: 1969
4 titelverklaring: De titel staat voor het snoep dat Olga de hoofdpersoon laat halen als ze kanker heeft. Door haar ziekte kan ze dan niet meer zo goed denken, waardoor ze denkt dat haar tanden los zitten. Om te voorkomen dat ze eruit vallen van hard eten, wil ze op dat moment dat de ik-persoon een zak “zacht” Turks fruit gaat halen in het bezoekuur.
5 motto:
Rastapopoulos: Ik naar?, Ik ben de grootste naarling van de hele wereld! Het is erg, maar toch echt waar!

Carreidas: O nee, ik ben de grootste naarling van de wereld. En ik ben trouwens veel rijker!

Rastapopoulos: Misschien, maar ik heb mijn drie broers en twee zussen geruïneerd en mijn ouders uitgezogen. Nou, wat zegt U daarvan?

Carreidas: Dat is nog niks! Ik ben zo slecht geweest tegen mijn oudtante, dat ze is gestorven van verdriet.

Rastapopoulos: Nou heb ik er echt genoeg van! Vooruit, geef toe, dat ik slechter ben dan U.

Carreidas: Nooit! Hoort U dat! Ik sterf nog liever!’

De avonturen van Kuifje (vlucht 714)

B Thema en motieven

1 Wat is het thema? Leg je antwoord duidelijk uit in minimaal tien regels.

Het thema van dit boek is duidelijk ware liefde. Het draait hier in het hele verhaal voortdurend om. De hoofdpersoon van het verhaal is helemaal gek van Olga. Zijn liefde voor haar is bijna onbegrensd groot. Zelfs als ze weg is blijft dit zo. Hij krijgt haar gewoon niet meer wegwerkt uit zijn hoofd en doet er alles aan om haar voor zich terug te winnen. Het thema blijkt dus uit de veelvuldig beschreven gevoelens van verbondenheid met Olga. Maar ook uit zijn wanhopige pogingen haar terug te krijgen. Ware liefde is niet zomaar weg en dat blijkt weer uit het feit dat de hoofdpersoon in zijn gedachten niet bij haar weg kan komen. Hij blijft aan haar denken en van haar houden, wat hij ook doet.

Naast de gevoelens en gedachten van de hoofdpersoon over Olga, blijkt het thema natuurlijk ook nog uit de vele handelingen die worden beschreven. Met name de seksscènes spelen hierin een belangrijke rol. Immers, wie niet ware liefde voelt voor een ander kan nooit op zo’n intieme mannier met elkaar omgaan. Tenminste dat is mijn mening hierover. Tot slot is het natuurlijk ook zeer duidelijk aan de handelingen te zien dat het hier voornamelijk draait om ware liefde. Ze gaan als ze nog bij elkaar zijn, zo goed met elkaar om dat er wel sprake moet zijn van ware liefde.

Het thema ware liefde komt dus naar voren uit twee grote kernpunten die eigelijk het hele verhaal vormen. Namelijk, de gedachten van de hoofdpersoon, waaruit blijkt dat hij echt van haar hield en is blijven houden en de handelingen die hij beschrijft uit het verleden. Ook deze handelingen wijzen zeer sterk op het aanwezig zijn van ware liefde tussen de beide personen.

2 heb je andere boeken gelezen waarin dit thema ook voorkwam? Zo ja, welke boeken?

Nee, ik heb nu al best wat soorten thema’s gelezen, maar boeken over ware liefde ben ik daarbij nog niet tegengekomen tot nu toe.

3 Sprak het thema je aan of niet? Leg ook dit duidelijk uit.

Het sprak me niet echt heel erg aan, maar ik vond het ook geen vervelend thema. Ik heb zoals gezegd nooit vaker boeken met veel romantiek gelezen. Dit onderwerp heeft me nooit zo aangesproken, maar ik wilde het toch eens proberen en ik moet zeggen dat het toch wel aardig beviel. Ik heb wel leukere boeken met leukere thema’s gelezen, dus in dat opzicht was dit niet een thema wat me echt aansprak, maar aan de andere kant, vond ik het toch wel aardig. Ik heb altijd gedacht dat dit niet veel voor mij zou zijn, maar het is me erg mee gevallen. Als ik zou mogen kiezen zou ik toch weer een ander thema nemen, dat wel, maar dit heeft me meer aangesproken dan ik dacht. Ik kon me toch wel aardig vinden in de mannier waarop het thema ware liefde in dit boek gebracht werd.

Al met al heeft het thema me dus niet bijzonder aangesproken, toch moet ik ook zeggen dat ik het ook geen vervelend thema vind. Het hangt er deze keer dus een beetje tussenin. Het sprak me niet bijzonder aan, maar het was ook niet zo dat het me totaal niet aansprak.

4 Noteer drie belangrijke motieven.

Op zich zaten er niet bijster veel motieven in dit boek. Het draaide vrij strak om het thema heen dus was er niet al teveel ruimte voor echt opvallende motieven die niet samen zouden hangen met het thema in directe zin. Dat was voor mij eigelijk des te makkelijker. Ik denk niet dat er veel twijfel hoeft te bestaan dat in elk geval drie belangrijke motieven uit Turks Fruit zijn:

Verdriet en eenzaamheid

Seks

Overspel

Natuurlijk zijn er nog meer, maar deze komen naar mijn mening het meeste voor in dit boek.

5 leg de motieven duidelijk uit en geef aan in hoeverre ze met het thema te maken hebben.

Om bij het eerste motief te beginnen. Dit zie je zeer regelmatig terug in het boek, het meest van alle motieven. De hoofdpersoon is verlaten door Olga en heeft hierom verdriet. Ook bij haar dood op het einde van het boek heeft hij verdriet. Uit beide soorten verdriet vloeit onlosmakelijk eenzaamheid voort bij de hoofdpersoon. Daarom heb ik dat aan tot een motief gemaakt. Waar verdriet wordt genoemd in het boek, over het verlies van Olga of haar dood, kom je meteen ook weer uit bij de eenzaamheid van de hoofdpersoon. Er zijn talloze scènes in het boek waarin uitgebreid het verdriet en de eenzaamheid van de hoofdpersoon beschreven worden en waardoor dit motief dus regelmatig terugkeert in het verhaal.

Dit motief sluit aan bij het thema in de zin dat je weliswaar ware liefde kunt hebben, maar je daar nog niets aan hoeft te hebben als je die ware liefde niet terugkrijgt van een ander. In dat geval krijg je te maken met verdriet en indien je ware liefde gericht is op een persoon zeker weten ook met eenzaamheid. Zo hangt dit motief dus samen met het thema, wat op zich heel vrolijk lijkt te zijn. Als ware liefde niet wordt beantwoord kan er veel verdriet en eenzaamheid uit voortkomen.

Dan het tweede motief, seks. Ik denk dat dit motief voor iedereen die ook Turks Fruit heeft gelezen verder niet veel uitwerking behoefd. Om de haverklap worden er seksscènes besschreven tussen Olga en de hoofdpersoon en deze worden zeer diep uitgewerkt. Dit is dus ook een veel terugkerend motief omdat je het om de haverklap tegenkomt in het boek.

De aansluiting bij het thema van dit motief heb ik daarstraks eigelijk al een beetje uitgelegd. Het thema is dus ware liefde en daar hoort nou eenmaal, in onze maatschappij in elk geval wel, zeker ook seks bij. Als twee mensen zeer veel van elkaar houden en er dus sprake is van ware liefde, dan hebben ze ook seks met elkaar; zo simpel is het. En op die mannier hangt dit motief dus wel heel dicht tegen het thema zelf aan.

Dan het derde hoofdmotief wat ik heb aangegeven. Deze behoeft misschien wat meer uitleg, maar ook niet bijzonder veel of zo. Ik heb als derde belangrijke motief opgemerkt overspel. Dit pleegt Olga. Ze is getrouwd en gaat ineens met een ander er vandoor. Dat is puur overspel plegen. En het komt ook steeds weer terug in het boek. Eerst was de hoofdpersoon er in gedachte eigelijk al bang voor, zo vertelt hij, en als het dan echt gebeurd is dan komt het nog eens extra ter sprake in de gebeurtenissen en natuurlijk ook nog steeds in de gedachte van de hoofdpersoon. Op deze mannier zie je dit onderwerp ongemerkt heel wat keren voorbij komen in het boek.

Dit motief lijkt een soort tegenstelling te vormen met het thema. Immers, bij ware liefde zul je nooit overspel plegen, maar blijkbaar kwam het in dit boek niet van twee kanten. Het sluit ook wel weer aan in de zin dat de ware liefde alles overwint. Dit kun je zien in de vorm van dat de hoofdpersoon toch van Olga blijft houden na haar vertrek, ondanks wat ze gedaan heeft. In dat opzicht wint de ware liefde het toch van het motief overspel en hebben ze een raakpunt gemeen. Maar bovenal is het dus een tegenstelling wat juist ook weer associatie met het thema met zich meebrengt. Juist omdat het iets is wat het tegenovergestelde betekend.

C Personages

1 Beschrijf de belangrijkste personages. Ga vooral in op de karakterkenmerken, maar beschrijf ook het uiterlijk.

In dit verhaal deden eigelijk maar vier echte personages mee. De hoofdpersoon, Olga, haar vader en haar moeder. Ik begin maar gewoon als eerste bij de hoofdpersoon, dat is het makkelijkste.

De hoofdpersoon, ik heb geen naam horen noemen, is de ik figuur in dit verhaal. Hij is beeldhouwer en over zijn uiterlijk krijg je niet echt wat te horen. Ik meen me wel wat vage besprekingen over zijn uiterlijk te herinneren, maar daar ben ik zo onzeker over, dat, ik die maar laat zitten. Het gaat in dit boek toch echt eigelijk alleen om het innerlijk. In elk geval zal het wel een knappe man zijn als Olga met hem wil.

De ik-persoon leeft heel apart, hij leeft langs uitersten. Daarmee bedoel ik dat hij niet veel dingen doet die andere gewonen mensen doen. Hij heeft echt een heel aparte leefstijl. Hij lijkt niet om geld en materieel te geven, houdt van de natuur en dieren, maar kan niet bijster goed met andere mensen omgaan. Dit waarschijnlijk als gevolg van zijn vreemde leefstijl. Op zich is hij best aardig, maar als iets hem echt niet bevalt kan hij impulsief en zelfs een beetje opvliegend zijn.

Olga is de vrouw van de hoofdpersoon. Ze deelt zijn liefde voor de natuur en dieren. Ze is vrij sociaal, maar dat zal ook van haar uiterlijk afkomen. Ze is namelijk erg mooi gebouwd en dat trekt al veel mensen. Het enige belangrijke detail uit haar uiterlijk, alles was mooi volgens de ik-persoon, is dat ze lang rood haar heeft en sproeten, zowel op haar armen, gezicht als in haar nek.

Olga is op zich een aardig persoon, maar ze kan venijnige trekjes hebben, haar geheime relatie met iemand van haar familiebedrijf, alhoewel dit ook wel kan komen omdat ze erg gehoorzaam is en zodoende haar afschuwelijke moeder gehoorzaamt.

De moeder van Olga is een afschuwelijk mens. Ze lijkt niet vele om anderen te geven of zo. Ze vertelde Olga als kind rare verhalen over haar door borstkanker verwijderde borst en kon het vanaf het begin al niet goed vinden met de hoofdpersoon. Ze wil erg graag dat het familie bedrijf blijft bestaan en vindt ook dat Olga een gewoon persoon moet zoeken om mee te trouwen. Een van haar weinige zorgzame kanten is dat ze wel altijd voor Olga klaarstaat, maar haar desniettemin benadeelt door voor haar te beslissen.

De vader van Olga is een dikke man die zodra de hoofdpersoon hem ontmoet al niet veel meer uithaalt. Hij zou op dieet moeten maar de moeder stopt hem juist vol om van hem af te kunnen komen. De man is vrij optimistisch van karakter en ondanks zijn saaie leventje in een stoel weet hij toch vrolijk te blijven. Hij valt wel vlug in herhaling, verteld steeds dezelfde moppen en zingt gaar hard mee op rare platen. Daarnaast heeft hij de vreemde gewoonte om in zijn neus te peuteren en de inhoud dan onder zijn stoel te plakken. Als Olga en de hoofdpersoon een tijdje samen zijn overlijdt hij, waarschijnlijk mede door de slechte verzorging door zijn vrouw.

2 Welk personage spreekt jou het meest aan en waarom?

Op zich ben ik in dit boek niet heel veel sympathieke karakters tegengekomen, maar als ik moet kiezen kies ik voor de hoofdpersoon. Hij mag dan wat vreemd zijn. Hij weet in tegenstelling tot velen in het boek wel goed wat hij doet en hij staat voor zijn dingen. Het is niet zo dat hij zijn vreemde leefstijl wegdrukt, hij uit het juist goed. Dat is een goed punt.

Daarnaast is hij toch wel heel erg eerlijk en lijkt hij me niet onaardig. Hij is een van de weinigen in het boek die niemand bedriegen en dat is wel een heel sterk pluspunt. Al met al lijkt het me dus geen onaardige man.

3 Welk personage sprak jou het minst aan en waarom?

Hier hoef ik niet lang over na te denken. Het minst spreekt mij de moeder van Olga aan. De beschrijvingen in het boek zetten werkelijk een heel akelig iemand voor, zonder goede punten bijna. Als ze al iets goeds wil doen, dan verpest ze juist weer dingen voor anderen omdat ze enkel naar haar dochter kijkt en wat zij zou willen dat die zou doen. Niet naar wat haar dochter of anderen vinden. Dat is een heel slechte eigenschap. Het is al met al in mijn ogen gewoon een heel raar mens zonder gevoel dat een heleboel kappot heeft gemaakt bij verschillende personages in het boek.

4 Wat hebben de personages met elkaar te maken? Beschrijf de relatie tussen de personages.

Dat ligt wel heel erg voor de hand in dit boek. De vader en moeder van Olga zijn natuurlijk haar ouder, de hoofdpersoon is har vriend en later ook een tijdje haar man, dus is hij weer de schoonzoon van de eerste twee.

Olga en de hoofdpersoon kunnen het nogal wisselend vinden in het boek. Zolang ze een relatie hebben kunnen ze het bijster goed vinden met elkaar en zijn ze de liefdes van hun leven voor elkaar. Zodra Olga weg is, draait dit om en volgt er een periode van een slechte tot zeer slechte verhouding. Later als Olga een man verder is verbeterd het en na haar scheiding van haar tweede man kunnen ze tenslotte tot haar door redelijk met elkaar overweg.

Olga zelf kan het redelijk vinden met haar ouders. Vooral haar vader vindt ze aardig en ze is dan ook erg getroffen bij zijn dood. Met haar moeder loopt het een stuk minder, toch houdt ze wel van haar en wil ze een goede dochter voor haar blijven wat soms uit loopt met akelige gevolgen.

De hoofdpersoon kon het eveneens zeer goed vinden met Olga’s vader. Maar met haar moeder is het een verhouding van water en vuur. Die twee liggen elkaar echt niet en kunnen elkaars bloed wel drinken. Ze hebben regelmatig ruzie en gaan verder nauwelijks met elkaar om.

5 in hoeverre ondersteunen de personages het thema?

Olga en de hoofdpersoon maken het thema tot wat het is. Dat lijkt me duidelijk. Hun bijdrage is dus onnoemelijk groot. Hun verhouding brengt het thema ware liefde aan het licht. Zij zijn dus bijna het thema zou je wel kunne zeggen.

Voor de ouders ligt het wat moeilijker. Zij staan niet in directe verbinding met het thema, maar dragen er toch wel een beetje aan bij. Want juist de moeilijke verhouding met haar moeder maakt dat die vurige liefde kan ontstaan. En ook de moeder is verantwoordelijk voor het ontstaan van het motief overspel wat zoals uitgelegd ook weer een zeer belangrijk aanknopingspunt vormt naar het thema toe.

Direct dragen de ouders dus weliswaar niet bij aan het thema. Achter de schermen zorgt hun invloed er wel degelijk toe dat er ware liefde kan ontstaan tussen Olga en de hoofdpersoon, wat weer het thema vormt.

D Ruimte en tijd

1 Waar speelt het verhaal zich af en in hoeverre is de ruimtebeschrijving belangrijk?

Het verhaal speelt zich grotendeels af in Amsterdam, waar de ik-figuur een atelier heeft, maar ook in de omgeving van de stad spelen veel scènes. En over het hele boek genomen speelt het eigelijk wel in heel Nederland. Een belangrijke plek die ik toch ook wil noemen is Ameland. Hier heeft de hoofdpersoon een zomerhuisje wat een belangrijke rol speelt op een aantal punten. In feite maakt de omgeving niet heel veel uit in het verhaal. Het vormt de sfeer voornamelijk. Door de omgeving worden zulke sferen geschept dat je bepaalde ideeën krijgt over het daar af te spelen stuk. Maar cruciaal is het niet. Zonder de omgeving zou het verhaal weliswaar erg kaal zijn, maar het zou ook dan zeker lukken de boodschap door te geven. De omgeving illustreert hier het geheel, maar is niet zeer belangrijk voor het verhaal.

2 In welke historische tijd speelt het zich af?

Het boek is geschreven in 1969, maar ik heb maar weinig tot geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het ook in die tijd moet spelen. Er komen auto’s en andere moderne apparaten in voor dus moet het na de oorlog zijn. Maar daar men het nog over platenspelers heeft zou ik zeggen dat het niet na 1980 speelt. De beste tijdsaanduiding is denk ik dus tussen 1960 en 1980, maar dat is dan wel erg schematisch genomen.

3Is het verhaal chronologisch of niet? Leg duidelijk uit.

Nee, het verhaal is absoluut niet chronologisch geschreven. Het begint als Olga net weg is en tussendoor kom je in flarden dan uiteindelijk alles te weten. De hoofdpersoon verteld dit na het einde van het verhaal en hij verteld het echt in flarden. Van het een naar het ander gaat het verhaal. Al zit er wel een beetje structuur in, het is absoluut niet opgeschreven in de volgorde waarin het zich afspeelde. Dus is het daarmee dus ook niet chronologisch.

E Beoordeling

Zou jij het verhaal ook op zo’n mannier geschreven hebben of had je dingen anders gedaan. Wat vindt je positief en wat beoordeel je negatief? Leg je antwoord duidelijk uit in maximaal 15 regels.

Al met al vond ik Turks Fruit een aardig boek, maar niet zeer bijzonder of zeer leuk. Het was gewoon een beetje matigjes. Op zich vind ik de schrijfstijl een echte pluspunt waard. Het boek leest zeer lekker snel weg. Je hoeft er niet veel over na te denken of zo. Je kunt gewoon gaan zitten en lezen. Dat kwam des te meer ook nog omdat het verhaal gewoon vrij gemakkelijk was opgebouwd. Ook al is het niet chronologisch, het is toch goed te volgen. De schrijfstijl is dus duidelijk en het verhaal leest goed weg.

Daar komt dan bij dat ik het thema zoals gezegd ook wel aardig vond. Het is niet helemaal mijn smaak, maar het was goed te lezen. De gedachten van de hoofdpersoon zijn goed uitgewerkt, wat ook heel goed is. Je kunt echt met hem meedenken en meevoelen. Ook vind ik dat de sfeer heel goed overgebracht wordt. Je hoeft maar een bladzijde te lezend je hebt helemaal de sfeer van dat stuk verhaal in je zitten. Je voelt je alsof je er wel bij zou kunnen zitten, zo worden de situaties omschreven.

Dat is dan ook meteen mijn eerste punt van kritiek. Er hadden wat mij betreft best wat minder seksscènes in gemogen. Goed, het hoort bij het verhaal, maar dat had ik persoonlijk toch echt anders gedaan. Iets minder seks had het verhaal heus niet geschaad, in tegendeel juist. Nu krijg je af en toe het idee dat je in pornoboek aan het lezen bent in plaats van een literaire roman. Dat had dus minder gemoeten naar mijn mening.

Daarnaast vind ik ook dat iets meer diepgang wat betreft de andere personages gewenst zou mogen zijn. je kijkt erg door de ogen van de hoofdpersoon in het boek en daardoor mis je een hoop van de andere personages wat ik jammer vindt.

Als ik het zou moeten herschrijven zou ik dus het perspectief toch zodanig wijzigen dat je wat meer te weten komt over andere personages op objectieve mannier en er minder seks in stoppen.

Maar naast dat vind ik het een heel aardig boek. Zeker voor mensen die van dit soort genres houden lijkt het me echt een aanrader. Voor degene die er niet zo van houden ook, het valt reuze mee, maar bereid je wel voor op vele gedetailleerde beschrijvingen van seks. Want dat is ondanks alles het gene wat mij van dit boek het meeste is bijgebleven.

Verwerkingsopdracht 16

Laat twee hoofdpersonen een brief aan elkaar schrijven naar aanleiding van een cruciale gebeurtenis in het boek.

Het is bij deze opdracht dus de bedoeling dat twee personen elkaar een brief schrijven naar aanleiding van een belangrijke gebeurtenis.

Ik zal in deze opdracht de hoofdpersoon een brief laten schrijven naar Olga en als ik de opdracht goed begrijp moet zij er ook een terugschrijven waarin ze reageert. De gebeurtenis die ik hiervoor neem is het incident op het feestje van Olga’s familie bedrijf waarop de hoofdpersoon erachter komt dat ze vreemdgaat, vervolgens de boel onderkotst en ze definitief breken met elkaar.

Omdat ik geen naam heb van de hoofdpersoon zal ik hem in de brief die Olga aan hem richt Jan noemen, (van Jan Wolkers.) Hier volgt dan eerst de brief die jan aan Olga schreef naar aanleiding van de beschreven situatie uit het boek:

Lieve Olga,

Het is nu vijf uur ’s middags en nog steeds lig ik in bed. Ik heb eerlijk gezegd ook niet veel zin meer om eruit te komen, maar ik zal wel moeten want ik wil deze brief op tijd posten zodat jij tenminste weet hoe ik me nu voel.

Ik geef bij deze ruimhartig toe dat ik zeer slecht heb gehandeld gisteravond. Toen je me gisteren laat belde was ik hier nog niet aan toe, maar nu zeg ik het openlijk: ik ben een zwijn geweest. Ik had niet de boel onder moeten kosten en jou zeker niet mogen slaan. Ik besef dat ik je voor schut gezet heb temidden van het gezelschap en daar bied ik mijn oprecht excuses voor aan. Ik beloof bij deze dat ik nooit meer zo zal handelen, in welke situatie dan ook.

Maar toch wil ik hierbij een aantal dingen uiten. Namelijk dat ik gewoonweg niet snap wat jij met die rare gozer moet. Wat heb ik je misdaan dat je bij me weg wil? Wat heb ik niet goed gedaan? Deze vragen spoken nu al de hele dag door mijn hoofd en ik wordt er echt helemaal gek van. Ik heb gewoon geen antwoorden hierop. En dan heb ik het nog niet eens over de vraag: waarom vertelde je niet dat er wat dwars zat tussen ons? En waarom kon je dit enkel uiten in vreemdgaan met zo’n loser? Wat heeft hij wat ik niet heb? Vertel het me en ik verander Olga, dat weet je. Ik wil alles voor je doen. Hoe vaak heb ik je dat wel niet verteld. Waarom ben jij dan toch vreemd gegaan en heb je het niet eens verteld? Ik snap er werkelijk gewoon niets van. Niets, hoor je.

Maargoed, ik kan je vergeven voor deze misstap, net zoals jij mij hopelijk kunt vergeven voor mijn misstappen gisteren die ik nooit had mogen begaan. Het kan toch wel weer goed worden tussen ons. Toch? Ik bedoel, we zijn al zo lang samen, we hebben zoveel gemeen, zoveel samen gedaan, dat gaat toch niet in een keer kappot omdat er zo’n raar ventje opduikt? Dat meen je toch niet, dat hij beter is dan mij. En dan nog. Voor jou doe ik alles. Als jij het zegt dan zal ik mijn gedrag honderd procent veranderen, dat weet je. Maar alsjeblieft laat me niet met mijn vragen zitten. Kom bij me terug dan leggen we het bij. Wat wij hebben samen kan toch niet zomaar kappot gaan? Vertel me wat er verkeerd is gegaan en ik verbeter mezelf. Dan zullen we het weer goed krijgen samen.

De tranen lopen inmiddels over mijn wangen, dat is op zich ook niet zo verwonderlijk dus ik denk dat het tijd wordt dat ik kap met schrijven. Antwoord me, hoe dan ook. En vertel me dat wij tweetjes samen verder gaan. Dat we weer een gelukkig paar worden samen. Het was immers maar een klein incident. Kom bij me terug en alles is vergeven en vergeten.

Olga, nog een laatste keer, ik smeek je, kom bij me terug!

Alsjeblieft!

Alle liefde van de wereld,

Jan

De brief waarmee Olga hierop zou antwoorden:

Beste Jan,

Ik snap dat je best een beetje in de puree zit, maar denk maar niet dat ik daar al teveel medelijden mee heb. Ik heb je brief gelezen en zie scheel van verbazing. Hoezo was er niets mis tussen ons? Voor jou misschien niet nee. Zolang jij de dekhengst uit kunt hangen ben je gelukkig. We deden het wel meer dan vijf keer op een dag. Dat is toch hartstikke ongezond. Een keer was wat mij betreft ook goed geweest; vijf, dat slaat echt nergens op.

En zo zijn er wel meer dingen waar jij blind voor bent, maar waar ik mezelf dood aan heb geërgerd. Je hebt nooit echt naar mij geluisterd. Je wilde ja rare leefstijl zo voortzetten zonder mij ook maar te vragen of ik zo van plan was de rest van mijn leven door te brengen!

Je bent blind voor zulke dingen, jan, denk daar maar eens goed over na.

Tot de avond van inmiddels vier dagen geleden dacht ik er over om te stoppen met vreemdgaan en het nog eens te proberen op te lossen. Maar wat jij toen bij mij hebt aangericht is onherstelbaar. Daarvoor hoef je niet aan te komen bij mij met een slap excuus. Mijn moeder had wat dat betreft gewoon gelijk. Je bent een arrogant dom personage. Je moet eerst een tot tien tellen voor je flipt. Ik hield nog van je, maar dat is nu voorgoed over. Zoek maar een ander neukdiertje voor jezelf. Op mij hoef je, zoals ik reeds zei aan de telefoon, niet meer te rekenen. Ik ga nu trouwen met de man die jij een saaie lul noemt, maar die wel naar mij luistert en respect voor mij heeft en die mij bovenal een doodnormaal leven zal bieden. Als ik bij jou zou blijven zou ik de rest van mij leven in armoede in dat atelier van je kunnen slijten. Nou mooi niet dus.

Denk hier nog maar eens over na voor je mij vragen gaat stellen over dingen en nu weet je het dus. De scheiding is definitief. Ik ben niet van plan ooit nog iets van me te laten horen ik wens van jou ook niets meer te vernemen. Ik heb nu een andere man en begin een andere leven, zoek mij ook maar een andere vrouw, denk na over je fouten bij mij en begin met haar opnieuw. Wat wij eens hadden bestaat nu niet meer. Stop dat maar goed weg in je hoofd, misschien blijft het dan hangen.

De scheiding regelen we nog wel, veel succes met je kunstenaarspraktijken verder en hopelijk leer je iets van je fouten die je gemaakt hebt.

Gegroet,

Olga