Selecteer een pagina

kathedralen
Een kathedraal of dom is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot elentesias cathedralis, kerk van de zetel. Die zetel is letterlijk de zetel van de bisschop, die in het priesterkoor van de kerk staat opgesteld. Deze zetel heet in het Latijn cathedra.

In kerkrechtelijke zin is een kathedraal uitsluitend de hoofdkerk of metropolitane kerk. In verscheidene landen zijn in de loop van de tijd tal van diocesen opgeheven, zodat vele grote oude kathedralen geen bisschopskerken meer zijn; men blijft ze evenwel nog steeds kathedralen noemen.

In de architectuur volgt de kathedraal de stijl van de kerkbouw.
Bernard van Clairvaux (1090-1153), een cisterciƫnzer monnik en abt, gaf de aanzet tot de kathedralenbouw. Volgens hem dient alleen de wet van kosmische proportie te heersen en niet die van decoratie. De verhoudingen in de bouw moesten volgens zijn opvatting voldoen aan die van de universele kosmische mens, waarvan Christus de incarnatie was. Om die verhoudingen te bereiken werd een systeem van harmonische verhoudingen ontwikkeld; de Goddelijke Verhouding of Gulden Snede.

In Nederland zijn 7 kathedralen:

Utrecht St. Catharina
Groningen St. Jozef
Haarlem Sint Bavo
Rotterdam HH. Laurentius en Elisabeth
Breda H. Antonius van Padua
Den Bosch St. Jan Evangelist
Roermond Sint Christoffel

Ook in belgie vind je enkele kathedralen bv. Bisdom Antwerpen: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (1559-1803 en sinds 1961)