Selecteer een pagina

• Voor een condensator geldt:
• C = Q/U Q: de lading op de positieve plaat in C
U: de spanning tussen beide platen in V
C: de capaciteit van de condensator in F (farad) = C/V
• Het tempo waarmee een condensator in een RC-kring ontlaadt, wordt bepaald door de RC-tijd. Op het eind van deze tijdsduur is de stroomsterkte nog 100/℮ % (= 36.8%) van de waarde aan het begin van deze tijdsduur.
• Een veld is de beschrijving van een bepaalde krachtwerking in een ruimte
• Let daarbij op het onderscheid tussen de veroorzaker van het veld en het voor de veldkracht gevoelige voorwerp.
• Tussen de elektrische veldsterkte en de elektrische kracht op een lading bestaat een verband: Ε* = Fel / q E* : de elektrische veldsterkte in N/C
Q: de lading in C
Fel: de elektrische kracht in N.
• De potentiaal in een punt A van een elektrisch veld is de elektrische energie per coulomb lading in dat punt.
• VA = Ee,A / q VA: potentiaal in V
Ee,A: elektische energie v. lading q in J
q: lading in C
• Langs een veldlijn neemt de potentiaal in de richting van de veldsterkte af.
• De grootte van de potentiaal hangt neit af van de lading van het voorwerp dat langs de veldlijn beweegt.
• Ee,A – Ee,B = q* (VA – VB) Ee,A of Ee,B : elektrische energie in A of B in J
q : de lading in C
VA – VB : het potentiaal verschil tussen A en B in V
• Met spanning tussen twee plaatsen wordt het potentiaalverschil tussen die plaatsen bedoel:
• VA – VB = UAB
• Voor de arbeid die de veldkracht verricht wanneer deze een lading van de ene elektrode A naar een andere elektrode B brengt geldt:
• W = ΔEk
• De toename in de kinetische enrgie komt overeen met de afname aan elektrische energie:
• ΔEk = – ΔEel = q * UAB
• Voor de arbeid die de veldkracht verricht geldt:
• W = q * UAB q: lading in C (coulomb)
ΔEk: verandering van kinetische energie in J
UAB: spanning tussen platen A en B in V
W: arbeid van de veldkracht in J
• Tussen twee punten A en B in een homogeen veld geldt: UAB = E*