Selecteer een pagina

ALLEEN SOMMEN, GEEN WERKBOEK! als er ergens staat (s)nummer(s), is het geen bijvoorbeeld gewone 2 , maar een ² LET OP! alleen nummers, + en – kunnen ‘verkleind worden’

1 a) 5a
b) a-7
c) 3a+9

2 a) x+5 cm
b) 12-y euro
c) 5a
d) 20+2p cm
e) 10p cm²

3 a) x-38 euro
b) 3a+7
c) 120+x minutes
d) 25+12n euro
e) 58-x-y km

4 a) x-5
b) x

6
c) y+5

5 34

6 a ||-8 |-5 |-1|0 |3|7 |11|
—————————-
3a-6||-30|-21|-9|-6|3|15|27|

7 a) 12a
b) 6a
c) 5a
d) 3a

8 a) 17x
b) 3y
c) 13a
d) 9a²
e) 0
f) not apliccable
g) 5a+6b
h) -11a
i) a-1
j) -12a

9 a) 11x-2y
b) -3x-8y
c) 3x-2y
d) 5a
e) 9a-4
f) x+4ab
g) 2qr
h) -2p-2qr

10 perimeter a=4y+12x
perimeter b=12a
perimeter c=12p+6q

11 a) 10a+6b
b) 18c
c) 28d

12 a) 20pq
b) 15ab
c) 11a
d) 30a²

13 a) 18xy
b) -40xy
c) 7xy
d) -72abc
e) -36a²
f) 9a
g) not apliccable
h) 60ab
i) 0
j) -10p²
k) -6p
l) -25p

14 a) 37xy
b) 6ab
c) -34x
d) -30pq
e) -5a+11b
f) -6+2a
g) 7a
h) 9x²

15 a) 2a
b) 2a
c) 3
d) 8a
e) x
f) -2x
g) 9x
h) 16x
i) 2b
j) 7ab
k) -10
l) 11ab

16 a) -6ab
b) -18ab+7a
c) -15a²+10a
d) 59a²
e) 6a²+5a
f)-6+5a

17 a) 2a
b) 9a²
c) 3a²
d) 4a²+a
e) +2a²-20
f) 12-6a

18 *

19 perimeter a=6a+4b area=6ab
perimeter b=12x area=5x²
perimeter c=6p+6q area=7pq
perimeter d=8x+10y area=15xy

20 a) 10
b) *

21 a) 2a+2c
b) 4a+4b+4c
c) 2ac+2ab+2bc
d) abc

22 a) 6(x+3)
b) -3(y-8)

23 a) 3a
b) 3b
c) 3a+3b

24 a) 3a+6b
b) 15p-30
c) 24a-36b
d) 5x²+3xy
e) a²+8a
f) 15p²-3p

25 a) -5a+10b
b) 2x²-3x
c) -27pq+12r
d) 15x²-10x
e) -x²-y
f) -4m+2n

26 a) 3x-15
b) a+15

27 a)-2x+10
b) 15-6a
c) -2x-2
d) -14+35x
e) -3a+12
f) 1-b

28 a) 8a+18b
b) 14x-48
c) 4x-3y
d) p-3q
e) 6-20a
f) -4a+20b

29 a) 8a+34
b) 3x+15
c) 18a-24
d) 16p+36

30 a) area green=6
area blue=3b
area rectangle= ab+2a+6+3b
b) yes

31 a) ab+9a+7b+63
b) x²+16x+63
c) q²+9q+20
d) pq+5p+4q+20
e) b²+9b+18
f) pq+5p+5q+25
g) p²+16p+64
h) x²+7x+6

32 a) ab-4a+b-4
b) b²-12b+35
c) a²-6a+5
d) a²-1
e) y²-64
f) y²-16y+64

33 a) a²+a-20
b) a²-9a+20
c) a²-16
d) x²-6x-40
e) y²-8x+12
f) p²-10p+9

34 a) a²+2a+1
b) p²+12p+36
c) a²-2a+1
d) b²-10b+25
e) x²-6x+9
f) y²+16y+64

35 a) a²-8a+16
b) b²-16
c) a²-a-6
d) a²+6a+9

36 a) a²+14a+49
b) a²-6a+9
c) a²+10a+25
d) a²+2a-3

37 a) a²+a-6
b) x²+12x+36
c) 3p+2

38 a) 2q²+9q-35
b) 4q²-9
c) 6x²+13x+6
d) 6x²-xy-y
e) 12xy-20x-3y²+5y
f) 2a²-2b²

39 a) x²+x-12
b) 10x²+x-3
c) 15x²-19xy+6y²
d) 2x²+x-3
e) xy+5x-3y-15
f) 12x²-3y²

40 a) a²+2ab+b²
b) a²-b²
c) 4a²-1
d) 2a²+3a-2
e) a²+6ab+9b²
f) 6a²+7ab-3b²

41 a) 3x+15
b) x²+8x+15
c) a²+3a
d) a²-8a+15
e) x²-4x+4
f) x²-9

42 a) ab-5a-5b+25
b) -5b+25
c) -b²+5b
d) b²-14b+49
e) x²-x-72
f) x²-81

43 a) 8x-4
b) 8x+8
c) 2a-15
d) a²-4a-15
e) 2a-18
f) -a²+2a-9

44 a) The result is the square of the number you first thought of
b) x²
c) 20

45 a) a²+14ab-15b²
b) 17ab-15b²
c) a²+5ab+4b²-4a
d) 18x²+2y²

46 a) 144-4x²
b) 4x³-48x²+144x

47 a) 81
b) 8
c) 81
d) -8

48 a) 16
b) 16
c) -16
d) 27
e) -27
f) -27
g) 1000000
h) 1000000
i) -1000000

49 a) 40
b) 1000
c) 13
d) 343
e) 75
f) 21

50 a) 3435,97
b) -3010.94
c) 36.77
d) 9.36
e) -83.95
f) 5.96

51 a) 5713
57130
571300
b) 57130000

52 a) 1.25×10(s)16
b) 1.73×10(s)15
c) 2.90×10(s)10
d) 2.00×10(s)40

53 a) 9.47×10(s)12
b) 1.5×10(s)8
c) 5.95×10(s)9
d) 8.5×10(s)8
e) 1.0725×10(s)5
f) 1.39×10(s)8
g) 6.12×10(s)10

54 a) 6.7×10(s)8
b) 3.999×10(s)18
c) 5×10(s)5

55 a) 8300
b) 0.0083
c) 8172000
d) 0.001278
e) 0.8
f) 0.000654

56 a) 3.2×10(s)-11(s)
b) 1×10(s)-14(s)

57 a) 8.6×10(s)-4(s)
b) 7.3×10(s)-6(s)
c) 2.891×10(s)-2(s)
d) 8.1327×10(s)7(s)
e) 6×10(s)-8(s)
f) 9.999×10(s)6(s)

58 a) 7.728×10(s)-6(s)
b) 1.501×10(s)-19(s)
c) 6.257×10(s)-7(s)
d) 8.959×10(s)-5(s)
e) 7.403×10(s)-13(s)
f) 9.999×10(s)-4(s)

59 a) 5×10(s)-6(s)
b) 5×10(s)-9(s)
c) 6.5×10(s)-7(s)
d) 1.26×10(s)-7(s)

60 x(s)7(s)

61 a) 12p(s)14(s)
b) -10q³
c) -8x(s)10(s)
d) 10x(s)7(s)
e) -20y(s)9(s)
f) 6y²

62 a) 15x(s)8(s)
b) -6a(s)12(s)
c) 7p²
d) -6q²
e) -15a³b(s)7(s)
f) -a(s)5(s)

63 a) 15a³b(s)7(s)
b) 7x(s)6(s)y(s)6(s)
c) -8p(s)5(s)q(s)12(s)
d) 54a³b³
e) 21p(s)9(s)q(s)6(s)
f) 5p(s)7(s)q³

64 a) 5a²
b) 6a(s)4(s)

65 a) 5x(s)9(s)
b) 13a(s)4(s)
c) 12a(s)4(s)b
d) 8a²
e) 11p(s)8(s)
f) 11x²y³

66 a) 11x(s)5(s)
b) 24x(s)10(s)
c) not apliccable
d) -40x(s)8(s)
e) not apliccable
f) 2x(s)5(s)

67 a) 9a³
b) 20a(s)6(s)
c) 2a(s)4(s)
d) -15a(s)8(s)
e) not apliccable
f) 2-a³b²

68 a) 22x³
b) 11a(s)6(s)
c) 53p(s)10(s)
d) 18a(s)7(s)
e) 82x(s)8(s)
f) 14a(s)4(s)b³

69 a) 36x(s)11(s)
b) 8x(s)5(s)+3x
c) 6x(s)5(s)+6x(s)6(s)
d) -6x(s)10(s)
e) 7x(s)5(s)
f) -6x(s)7(s)+x³

70 a) a(s)5(s)+2a(s)4(s)
b) 6a²b-9ab²
c) 3a(s)5(s)b²-a(s)4(s)b²
d) a(s)5(s)+4a²+a³+4
e) 3a(s)4(s)-13a²-10
f) a(s)10(s)+2a(s)5(s)+1

71 a) 6×2x(s)6(s)
b) 6x(s)6(s)×2
c) 4x³×3x³
d) -x(s)6(s)+13x(s)6(s)
e) 2x×6x(s)5(s)
f) -x(s)6(s)×-12

72 *

73 a) 20x
b) 24x²

74 a) 16x
b) 3x²
c) 15x³
d) 46x²

75 a) x(s)12(s)
b) x(s)18(s)

76 a) a(s)35(s)
b) p(s)24(s)
c) 15x(s)21(s)
d) 2x(s)24(s)
e) -5x(s)6(s)
f) 5x(s)12(s)-7x(s)8(s)

77 a) a(s)4(s)b(s)4(s)
b) 81a(s)4(s)

78 a) x(s)7(s)y(s)7(s)
b) 125x³
c) 100a²
d) p(s)6(s)
e) -27p³
f) -16q(s)4(s)

79 a) 81x(s)8(s)
b) a(s)4(s)b(s)4(s)c(s)4(s)
c) 8a³b³
d) -27x³y³
e) 25x²y(s)4(s)
f) -a(s)4(s)b(s)8(s)

80 a) -27a(s)21(s)
b) 144a(s)10(s)
c) p(s)9(s)q(s)8(s)
d) 39x(s)6(s)
e) -3a(s)17(s)b³
f) 13a(s)12(s)

81 a) 14x²y²
b) 24a(s)6(s)
c) 25a(s)12(s)
d) 24x(s)6(s)y³-125x³y³
e) -9x(s)12(s)
f) 2500x(s)20(s)

D-test

1 a) 8-a
b) a+b
c) 8

x

2 a) 3a+2b
b) 4a²+6b
c) 9a
d) 3p-3q

3 a) -9ab
b) 7a²
c) 10p-12q
d) 2-2p

4 I=10a+8b, 14ab
II=6x+10y, 16xy

5 a) 6x+18
b) -6x+10
c) 3a²+28a
d) -p²+7p

6 a) 14a-23b
b) 33-a
c) -4a+7b
d) 8x²

7 a) a²+9a+20
b) a²+a-20
c) a²-10a+25
d) a²-a
e) 3a-24
f) -13a+49

8 a) 2a²+5ab-3b²
b) a²-10ab+25b²
c) 16y²
d) 6xy-47y²-x²

9 a) 1.15×10(s)13(s)
b) 4.63×10(s)15(s)
c) 1.21×10(s)-5(s)
d) -1.81×10(s)-7(s)

10 a) -15a(s)7(s)
b) 8a(s)4(s)
c) 4a(s)12(s)
d) 6a(s)5(s)b(s)7(s)
e) not apliccable
f) -6a(s)12(s)

11 a) 28a(s)8(s)
b) -12a(s)5(s)
c) 2a(s)5(s)-3a³+4a²-6
d) -3a(s)6(s)-5a²+10a³

12 a) 4a(s)15(s)
b) 2a(s)23(s)
c) -2a(s)12(s)
d) 2a(s)16(s)-2a(s)8(s)

13 a) 125a³
b) 81x(s)4(s)
c) -2a(s)16(s)
d) -22x³

14 a) -29a(s)6(s)
b) p(s)10(s)q(s)15(s)
c) 5a(s)12(s)
d) 054a(s)27(s)

Revision

1 a) x+5
b) y-8
c) 3a
d) 16-c

2 a) 7x
b) 3y
c) 9p²
d) 13ab
e) not apliccable
f) pq
g) 6a+b
h) 10p+4q
i) 4x²+12y
j) -a²

3 a) 63x
b) -12x
c) 23ab
d) 5xy
e) 3x+5y
f) -14pq

4 1.24 a) 12a+6b,10ab
1.24 b) 12y+6x, 14xy

5 a) 5a-15
b) 2a²+2a
c) -4a²+8a
d) 11a²-2a
e) 4a
f) -13a+15

6 a) 21xy-12x-10y
b) -22+2x
c) 13a
d) -33a

7 a) pq-7p+6q-42
b) y²+13y+40
c) a²+2a-63
d) x²-12x+36
e) a²-40a+400
f) t²+7t-8

8 a) 2x²+3x-12
b) 5a²+ab-b²
c) 2x²+7x-5
d) 15a-15²+5b+5ab

9 a) 2.12×10(s)18(s)
b) 1.27×10(s)15(s)
c) 515×10(s)47(s)
d) 2.49×10(s)9(s)

10 a) 2.12×10(s)-5(s)
b) 2.72×10(s)-7(s)
c) 9.54×10(s)-7(s)
d) -2.97×10(s)-3(s)

11 a) x(s)15(s)
b) a(s)8(s)
c) 40b(s)7(s)
d) 6a(s)5(s)
e) 4y(s)6(s)
f) -8a(s)6(s)

12 a) 8a(s)4(s)
b) not apliccable
c) 15a(s)7(s)
d) a(s)5(s)
e) 5a²b
f) 6a²b

13 a) 16a(s)10(s)
b) 17a(s)5(s)
c) -30a(s)9(s)
d) 6a(s)9(s)-18a(s)4(s)
e) 3a(s)6(s)-4a(s)4(s)+a²
f) 15a(s)5(s)

14 a) 2a(s)30(s)
b) 3a(s)22(s)
c) 11a(s)10(s)
d) -6a(s)9(s)

15 a) 2a(s)24(s)
b) 8a(s)24(s)
c) 125a(s)8(s)
d) 125a(s)7(s)
e) 25a(s)6(s)
f) 4p(s)6(s)

16 a) 128a(s)12(s)
b) 24a(s)6(s)
c) 9a(s)8(s)
d) 162p(s)11(s)
e) -27x(s)21(s)
f) 80x(s)12(s)

17 a) 69a(s)6(s)b(s)12(s)
b) -5p(s)4(s)q(s)4(s)
c) -108x(s)9(s)y(s)14(s)
d) 6x³y²-12x³y³

Extra material

1 a) x²-y²
b) a²-49
c) b²-81
d) pa²-4
e) 25x²-36
f) 64y²-1

2 a) 399
b) 1591
c) 159999
d) 6384

3 a) a²+6a+9
b) b²+14b+49
c) x²+2xy+y²
d) x²-2xy+y²
e) 9a²+30a+25
f) 49b²-28b+4

4 a) 16x²-81
b) 16x²-72x+81
c) x(s)8(s)+18(s)4(s)+81
d) 25a²-4b²
e) 25a²+20ab+4b²
f) b²-2a(s)5(s)b(s)4(s)+a(s)10(s)
g) b(s)6(s)-8ab³+16a²
h) b(s)6(s)-16a²
i) x(s)6(s)-2x³+1

Mathematical skills

1 a) -5
b) -11
c) 5
d) -3
e) -28
f) -18
g) -3
h) 16
i) -18

2 a) 32
b) -72
c) 10
d) 4
e) -13
f) 14
g) 71
h) 55
i) -99

3 a) 40
b) 99975
c) -64
d) 64
e) 56
f) -44
g) 16
h) -497
i) 43
j) 4
k) -10
l) -512
m) -10
n) -400
o) -116