Selecteer een pagina

Samenvatting

Wat doet een persoon als er plotseling een camera op hem gericht wordt? Wegduiken, poseren of misschien iets anders. Hoe reageren leerlingen van Pleincollege van Maerlant wanneer er van hen opeens een foto gemaakt dreigt te worden? Iedereen zegt altijd wel dat hij niet op de foto wil, maar is dit wel het geval? Een onderzoek hiervan is te vinden in dit verslag. Er is gekeken hoeveel mensen normaal doen en hoeveel mensen niet normaal doen.
Uit het onderzoek is gebleken dat drie op de vijf leerlingen op de foto wil zoals hij is.

Doel van het onderzoek

Wat doet een leerling van Pleincollege van Maerlant wanneer een V4-leerling zonder het te vragen plotseling* een fotocamera op hem richt en een foto neemt?

Als een V4-leerling zonder het te vragen plotseling een fotocamera op leerlingen van Pleincollege van Maerlant richt, dan zal 75% van die leerlingen zorgen dat hij niet normaal** op de foto komt.

* het moet hierbij wel duidelijk zijn dat er een foto gemaakt gaat worden.

** alles wat ervoor zorgt dat de leerling niet op de foto komt zoals wanneer hij de fotocamera niet zou zien, wordt als ‘niet normaal’ gezien.
Benodigdheden

De benodigdheden om het onderzoek uitvoeren:
• een digitale fotocamera van Ton de Graaf van Pleincollege van Maerlant (digitaal vanwege hoge kosten bij ontwikkeling van de foto’s van een gewone camera)
• handleiding van de digitale fotocamera die gebruikt wordt om de foto’s te maken
• leerlingen van het Pleincollege van Maerlant
• computer om de gemaakte foto’s op te zetten

Werkwijze

• De onderzoeker regelt bij Ton de Graaf van Pleincollege van Maerlant de digitale camera
• De onderzoeker zorgt ervoor dat hij in een vrij uur, waarin er voldoende mensen zijn om te onderzoeken de foto’s kan maken.
• De onderzoeker zet de camera aan
• De onderzoeker gaat richting de proefpersoon en laat duidelijk merken dat hij een foto gaat nemen door de camera op de proefpersoon te richten en zijn vinger op de knop van de fotocamera te houden
• De onderzoeker neemt pas als de proefpersoon heeft gereageerd (dus nadat de onderzoeker zeker weet dat de camera is opgemerkt) een foto
• Dit wordt net zolang herhaald totdat er minstens 50 personen met hun reacties zijn gefotografeerd
• De onderzoeker regelt dat de foto’s van de digitale fotocamera op de computer komen
• Er moet al besproken zijn wanneer men vindt dat een proefpersoon normaal reageert en wanneer een proefpersoon niet normaal reageert
• De foto’s worden door drie verschillende onderzoekers beoordeeld en daarna wordt besproken bij welke foto’s de proefpersonen normaal doen en bij welke de proefpersonen niet normaal doen
• De gegevens worden verwerkt in een tabel
• Er wordt gekeken hoeveel proefpersonen normaal doen en hoeveel niet en dit wordt naderhand verwerkt in procenten

Resultaten

Beginsituatie:
Voordat de fotocamera op de leerlingen van Pleincollege van Maerlant gericht werd, waren zij in gesprek en/of aan het werk zowel achter de computer als in een studieruimte. Er waren ook mensen die kantine die aan het eten waren.

Nummer persoon Foto (mensen v.l.n.r.)* Normaal Niet normaal
1 anwfoto 0.jpg X
2 anwfoto 0.jpg X
3 anwfoto 0.jpg X
4 anwfoto 1.jpg X
5 anwfoto 1.jpg X
6 anwfoto 2.jpg X
7 anwfoto 2.jpg X
8 anwfoto 3.jpg X
9 anwfoto 4.jpg X
10 anwfoto 4.jpg X
11 anwfoto 5.jpg X
12 anwfoto 6.jpg X
13 anwfoto 7.jpg X
14 anwfoto 7.jpg X
15 anwfoto 8.jpg X
16 anwfoto 9.jpg X
17 anwfoto 10.jpg X
18 anwfoto 10.jpg X
19 anwfoto 11.jpg X
20 anwfoto 11.jpg X
21 anwfoto 12.jpg X
22 anwfoto 13.jpg X
23 anwfoto 14.jpg X
24 anwfoto 15.jpg X
25 anwfoto 16.jpg X
26 anwfoto 17.jpg X
27 anwfoto 18.jpg X
28 anwfoto 19.jpg X
29 anwfoto 20.jpg X
30 anwfoto 21.jpg X
31 anwfoto 22.jpg X
32 anwfoto 23.jpg X
33 anwfoto 23.jpg X
34 anwfoto 23.jpg X
35 anwfoto 23.jpg X
36 anwfoto 24.jpg X
37 anwfoto 24.jpg X
38 anwfoto 25.jpg X
39 anwfoto 25.jpg X
40 anwfoto 25.jpg X
41 anwfoto 26.jpg X
42 anwfoto 26.jpg X
43 anwfoto 26.jpg X
44 anwfoto 27.jpg X
45 anwfoto 27.jpg X
46 anwfoto 28.jpg X
47 anwfoto 29.jpg X
48 anwfoto 29.jpg X
49 anwfoto 30.jpg X
50 anwfoto 30.jpg X
51 anwfoto 31.jpg X
52 anwfoto 32.jpg X
53 anwfoto 33.jpg X
54 anwfoto 34.jpg X
55 anwfoto 35.jpg X
56 anwfoto 36.jpg X
57 anwfoto 36.jpg X
58 anwfoto 38.jpg X
59 anwfoto 39.jpg X
60 anwfoto 39.jpg X
61 anwfoto 40.jpg X
62 anwfoto 41.jpg X
63 anwfoto 42.jpg X
64 anwfoto 43.jpg X
65 anwfoto 44.jpg X
66 anwfoto 45.jpg X
67 anwfoto 46.jpg X
68 anwfoto 47.jpg X
69 anwfoto 48.jpg X
70 anwfoto 49.jpg X
71 anwfoto 50.jpg X
72 anwfoto 51.jpg X
73 anwfoto 51.jpg X
* de fotobestanden staan op de computer van Rens Jaspers

Er is van 73 verschillende mensen op Pleincollege van Maerlant een foto gemaakt op 51 verschillende foto’s.
44 van deze mensen deed normaal toen de camera op hun gericht werd.
29 van deze mensen deed niet normaal toen de camera op hun gericht werd.

In percentages:
60,3% van de geteste mensen deed normaal.
39,7% van de geteste mensen deed niet normaal.

Niet normaal

Normaal

Conclusie

Als een V4-leerling zonder het te vragen plotseling een fotocamera op leerlingen van Pleincollege van Maerlant richt, dan doet 39,7% van die leerlingen zorgen dat hij niet normaal op de foto komt.
Dit klopt niet met de eerder door de onderzoekers opgestelde hypothese.

Discussie

Suggesties voor verder onderzoek

• Onderzoeken of het uitmaakt of degene die de foto neemt oud of jong is
• Onderzoeken of het uitmaakt of degene die de foto neemt een jongen of een meisje is
• Onderzoeken of het uitmaakt of degene die de foto neemt populair is of impopulair
• Onderzoeken of het uitmaakt in welke situatie de proefpersoon verkeert wanneer de foto gemaakt wordt (alleen of in een groep; huiswerk aan het maken of aan het eten etc.)
• Onderzoeken of het uitmaakt met wat voor soort fotocamera de foto wordt genomen (groot of klein; oud of nieuw; digitaal of gewoon)
• Onderzoeken of het uitmaakt hoe oud de proefpersoon is
• Onderzoeken of het uitmaakt of de proefpersoon oud of jong is
• Onderzoeken of het uitmaakt of de proefpersoon een jongen of een meisje is

Zelfkritische evaluatie

Mensen kunnen soms agressief reageren op de onderzoekers. Er is nogal wat durf voor nodig om de foto’s te kunnen maken. Het maken van de foto’s is onprettig en zorgt voor last met de proefpersonen. Want er is van tevoren niet overlegd met de proefpersoon of de foto genomen mag worden. De privacy van de proefpersoon wordt op deze manier geschonden. Daarmee is het onderzoek ethisch onverantwoord.

Bronvermelding

Handleiding. Literatuurstudie en onderzoek. Algemene natuurwetenschappen. Tips and Tricks
Drs. A.J.C. Janssen, Drs. F.J. Janssen, Ir. J.H.A Kersten, Dr. Ir. A.M. Vermeijlen-Aerdts Sectie ANW Pleincollege van Maerlant 2003-2004

Handleiding van de fotocamera van T. de Graaf van Pleincollege van Maerlant

T. de Graaf Technisch Onderwijs Assistent (TOA)
Pleincollege van Maerlant

P.W.J. van Eijck Leraar informatiekunde