Selecteer een pagina

Opdracht 28:
Bij de eerste daging strikt Reinaert Bruun met een list door te zeggen dat er een zoete honingraat in de holte van een boom zit.
Voor de tweede daging wordt aan Tibeert opgedragen Reinaert voor het hof te roepen. Hier doet de vos weer een beroep op de altijd woedende gulzigheid: hij laat Tibeert in een val lopen die voor hem was gezet.
De derde en laatste daging ligt in de handen van neef Grimbeert, een verwant van Reinaert. Deze wil de eer van de clan redden en Reinaert niet in een wraakactie van het volk laten sterven. Dit zou een schande betekenen voor de familienaam. Hier biecht Reinaert zijn zonden op en gaat werkelijk mee naar het hof.

Opdracht 29:
Door de relatie tussen die twee houdt niemand een oog op de slachtoffers van de listen van de vos. Hierdoor kunnen zij het hof nog in levende lijve bereiken en verslag doen van hun dagingen.

Opdracht 30:
De nieuwsgierigheid van het publiek.

Opdracht 31:
Beloken (vers 1165) locked (Engels) gesloten
Delijt (vers 1224) delight (Engels) plezier
Saan (vers 1238) the same (Engels) hetzelfde
Smale (1725) small (Engels) klein
Distorbeert (vers 1738) disturbing (Engels) storen
Nie (vers 1869) nie (Duits) nooit
Proefden (vers 1877) to prove (Engels) bewijzen

Opdracht 32:
Tegen Bruun zegt de sluwe vos dat hij wel mee zou gaan naar het hof, maar dat hij niet kan omdat hij veel te veel heeft gegeten van een vreemde spijs: honingraten. Daarom kan hij niet meer, maar als hij niet zo veel buikpijn had, was hij zeker meegegaan.
Als Tibeert aankomt bij de burcht van Reinaert is het al laat in de avond. De vos stelt voor dat de kater blijft overnachten en dat ze pas de volgende ochtend samen vertrekken naar het hof. Hij stelt voor dat Tibeert blijft eten en daarop vraagt de kater wat ze dan gaan eten.

Opdracht 33:
1. Grimbeert was een clangenoot van Reinaert en daarom moest Reinaert loyaler met de das omgaan.

2. Dit was de derde daging, als Reinaert nu niet mee gaat dan verliest hij de kans op een eerlijk proces en zal op een andere manier gedood worden. Die wijze zal veel minder eervol zijn, de jonge vos zal als een rechteloze behandeld en gedood worden.

Opdracht 34 is vervangen door de opdrachten 64 en 65.

Opdracht 64
In het boek worden verschillende standen belachelijk gemaakt en bekritiseerd, dit komt omdat het verhaal in feite een satire is op de standenmaatschappij. Zo wordt bijvoorbeeld de adellijke stand belachelijk gemaakt. De adellijke stand wordt vertolkt door de dieren in het verhaal. Zo heb je de leeuw, koning Nobel en onder hem komen zijn leenmannen. De adel is in het verhaal corrupt, inhalig en uit in op winstbejag.
Ook de geestelijke stand wordt belachelijk gemaakt, de pastoor is namelijk getrouwd, heeft een zoon en als Tibeert de Kater uitpaniek de testikels van de Pastoor eraf slaat, zegt Reinaert dat dit goed is omdat de pastoor te vaak met zijn vrouw in bed lag en zijn taak als geestelijke niet goed uitvoerde.
Als laatste worden de boeren oftewel de burgerlijke stand voor schut gezet. De boeren in het verhaal zijn dom en laten Bruun de beer ontsnappen als de vrouw van de pastoor in het water ligt en de pastoor hun een aflaat voor de hemel belooft als zij zijn vrouw redden.

Opdracht 65
a. – Bruun (de beer): Log, onnozel, lomp, trots.
– Nobel (de leeuw): Hoog aanzien, maar in werkelijkheid dom.
– Reinaert (de vos): Listig, sluw, slim, vals.

b. Berehonger hebben
Beresterk zijn
Beretrots zijn
Hij ziet Beren op de weg
Oude Beren dansen leren is zwepen verknoeien

Aan de klauw kent men de Leeuw
Zich in het hol van de Leeuw wagen
Zo moedig als een Leeuw
Iemand voor de Leeuwen gooien
Het Leeuwendeel krijgen

Een oude Vos komt niet gemakkelijk tweemaal in het garen
Hij is een oude Vos
Sluw als een Vos
Een Vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken
Als de Vos passie preekt, boer pas op je Kippen
Het is kwaad oude Vossen te vangen
Men moet Vossen met Vossen vangen

c. Het is duidelijk dat de schrijver door middel van reeds bestaande imago’s van de dieren zijn verhaal kracht bij heeft willen zetten. Zo is de beer in het verhaal, traag, niet al te slim, maar wel erg sterk. Ook laat de beer zich gemakkelijk verleiden door eten. Al deze eigenschappen vind je ook terug in de spreekwoorden. Voor de leeuw en de vos in het verhaal geldt hetzelfde. De koning is een leeuw, is moedig en straalt gezag uit. Wel is hij uit op winst voor zichzelf. Om het arme volk bekommert hij zich niet. De vos is sluw in het verhaal en zit vol listen. Niemand kan hem te pakken krijgen en hij houd iedereen voor de gek. Ook deze eigenschappen komen duidelijk naar voren uit de spreekwoorden.

Opdracht 35
Het grootste verschil tussen het vete-recht en het procesrecht is dat bij het vete-recht er recht wordt gedaan door middel van wraak. Als iemand onrecht is aangedaan staat het slachtoffer in zijn recht als die wraak neemt op dezelfde manier zoals hem dat is aangedaan. (Oog om oog, tand om tand).
Bij het procesrecht kan het slachtoffer, wanneer hem of haar onrecht is aangedaan iemand aanklagen. Er volgt dan een juridisch onderzoek waaruit moet blijken dat de beschuldigde (on-)schuldig is.
Dus het verschil is dat bij het procesrecht er een onderzoek komt, hierdoor komt het spelen van eigen rechter op de achtergrond.

Opdracht 36
Uit de ondertoon die aanwezig is als Willem over het (middeleeuwse-) rechtssysteem schrijft, blijkt dat hij vindt dat het procesrecht veel te soepel is. Het is te gemakkelijk om als schuldige het procesrecht naar je hand te zetten. Dat is op te maken uit de manier waarop Reinaert, ondanks zijn streken, er iedere keer goed vanaf komt.
Dit lijdt tot ergernis voor de burgers en aan het hof en iedereen zint toch op wraak. Ze willen dat Reinaert wordt gestraft voor zijn daden en het liefst op een manier zodat hij voelt welk leed hij heeft veroorzaakt. Zelfs de koning zou het liefst het vete-recht uitvoeren op Reinaert.

Opdracht 37
De aanklacht van Cantecleer tegen Reinaert is rechtsgeldig omdat:
– Cantecleers dochter onthoofd is door Reinaert. Het is dus namens zijn dochter Coppe.
– De zaak is recent, want het is een paar dagen ervoor gebeurd.
– Het kan bewezen worden, want ze hebben de onthoofde dochter meegebracht.

De aanklacht van Courtois tegen Reinaert is niet rechtsgeldig omdat:
– Het om een onnozel geval gaat als ‘een gestolen worst’.
– De zaak is verjaard, want het is een paar jaar geleden gebeurd.
– De aanklacht kan niet bewezen worden.

Opdracht 38
Zo’n straf kan alleen door een geestelijke worden opgelegd. Maar aangezien de koning geen geestelijke maar een leek is, kan hij deze straf niet opleggen.

Opdracht 39
‘Pauselijke ban betekende voor de middeleeuwer een soort geestelijke doodstraf.’
Dat komt omdat in de middeleeuwen de kerk een grote invloed had op het dagelijkse leven van de mensen. Bijna alles wat men deed stond in het teken van de kerk. Als iemand een pauselijke ban kreeg, had het voor diegene geen zin meer om te leven. Zij werden met de nek aangekeken door de maatschappij omdat zij iets had gedaan wat kennelijk niet door de ‘religieuze beugel’ kon. Men werd uit de geestelijke maatschappij (ook wel het dagelijkse leven) gezet wat dus anders gezegd als een geestelijke doodstraf voelde.