Selecteer een pagina

1 zakelijke gegevens:

Tim krabbé

“De grot”

Uitgeverij Bert Bakker

Amsterdam 1997

2a beschrijf de kaft

De gehele kaft van het boek vormt een rotswand met aan de voorkant van het boek een donkere zwarte plek erin. Dit moet dus een grot vorstellen. Op de donkere vlek staat met grote gele letters de naam van de auteur met daaronder in nog grotere groene letters de titel van het boek. Vrijwel de hele voorkant van het boek is zwart met aan de zijkanten stukken rotswand. De voorkant van het boek stelt de ingang geheel de ingang van de grot ervoor. De opschriften zijn zo groot dat ze een wezenlijk deel van de voorkant bedekken.

2b Is de tekst geïllustreerd? Zo ja passen de illustraties bij de tekst?

Op de kaft na bevat het boek geen enkele geïllustreerde afbeelding.

2c Genre (roman, kort verhaal, novelle, toneelstuk)

Het is een roman. Dit is te herkennen aan het feit dat het een verhaal is dat duidelijk geschreven is met de bedoeling dat mensen het ook op deze mannier zouden lezen. Dat is bij toneel niet de bedoeling. En omdat het ruim meer dan honderd pagina’s heeft is het dus ook geen kort verhaal of novelle, maar duidelijk een roman.

2d is de tekst onderverdeeld in hoofdstukken? Zo ja hoeveel hoofdstukken zijn er? Hebben de hoofdstukken een titel? Zo ja heeft die titel een speciale functie?

Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken, allemaal met een titel. De titel slaat in de gevallen van de hoofdstukken een, twee en vijf puur op wat er gaat gebeuren. Het is dan een woord of woordgroep die aangeeft waar het zo’n beetje over zal geen. Deze hoofdstukken zijn ook geschreven vanuit het perspectief van hoofdpersoon Egon Wagter. De hoofdstukken drie en vier dragen de namen van andere mensen die in dat hoofdstuk centraal staan. Deze twee hoofdstukken zie je ook niet vanuit Egon, maar vanuit anderen, al zijn dat niet altijd dezelfde als waar het hoofdstuk naar vernoemd is. Deze hoofdstukken geven een kijk vanuit een andere perspectief op de zaak.

Kort gezegd komt het er dus op neer dat de hoofdstuktitels kort aangeven wat je kan verwachten. Hetzij door een centraal onderwerp te noemen uit het betreffende hoofdstuk of hetzij door middel van het noemen van een persoon die in dat hoofdstuk een cruciale rol speelt.

2e Hoeveel pagina’s heeft de tekst?

Het boek heeft honderd eenentachtig pagina’s. Dat klinkt vrij veel, maar hierbij moet wel opgemerkt worden dat de letters in het boek vrij groot zijn en dat de regels verder uit elkaar liggen dan in een doorsnee roman. Dus zou het boek ook op heel wat minder pagina’s afgedrukt kunnen worden.

3a is de verteller auctoriaal, personaal of een ik-persoon?

De verteller is gedurende het hele boek personaal. Hoewel het perspectief wisselt tussen sommige hoofdstukken, heeft dat hier geen invloed op. Je kijkt in een bepaald hoofdstuk steeds mee met een bepaalde persoon, daar weet je dan ook van wat hij/zij denkt voelt en doet en van de andere personages kom je enkel te weten wat die betreffende persoon ook van ze te weten komt. Het boek is dus echt personaal verteld.

3b Hoe zie je dat in de tekst?

Heb ik net eigelijk al uitgelegd. Je kijkt dus echt mee met een persoon in elk hoofdstuk en komt van hem alles te weten, maar van de anderen slechts wat die persoon van ze weet. Bij sommige hoofdstukken wisselt het perspectief, maar zoals gezegd, het blijft personaal. Je gaat wel naar een andere persoon toe, maar nu kijk je met hem mee en weet je alles van hem en alleen van de anderen wat hij ook van hen weet.

Omdat de verschillende hoofdstukken in verschillende tijden en plaatsen spelen gebeurd het niet dat je de ene situatie eerst van het ene en dan vanuit het andere perspectief ziet. Bij elk hoofdstuk ben je aan de perspectiefdrager van dat hoofdstuk gebonden om dingen te weten te komen. Jij weet wat hij of zij weet en niet meer en niet minder.

3c wat is het gevolg van dit perspectief?

De verteller van elk hoofdstuk neemt steeds deel aan de gebeurtenissen en staat er dus midden in. Maar doordat je het maar vanuit een kant ziet, zijn er wel situaties waarin je bepaalde dingen niet weet die je wel geweten zou hebben in het geval van een auctoriaal verhaal. Nu weet je zulke dingen dus niet en dat bouwt de spanning op, want pas in het einde van het boek, kom je echt alles te weten.

4 Noem zoveel mogelijk opvallende herhalingen in de tekst. Groepeer ze vervolgens, stel daarna motieven vast en formuleer het thema.

Als je gewoon gaat kijken naar wat er een aantal keren herhaald wordt in de tekst, dan vind je een hele hoop onderwerpen. Zo vindt je meerdere keren de onderwerpen: dictatuur, drugssmokkel, vriendschap, relaties, opgroeien, succes in het leven, de onderwereld, liefde voor geologie, pech, risico’s nemen, nadenken over de dood, doodstraf, leven in een arm land, macht hebben over iemand en iets doen wat je eigelijk niet wilt, maar waar je gedwongen toe wordt.

Het zijn er nogal wat, maar als je ze een beetje ordent en degene die op hetzelfde neerkomen samenvoegt onder een noemer, kom je uit op een lijst met motieven van dit boek. De grot bevat dan de volgende motieven: dood, macht, liefde, geologie, een geruïneerd leven en vriendschap. Je zou er nog wel meer kunnen gaan noemen, maar deze onderwerpen komen het meest terug en vormen de echte kern van het verhaal.

Nu ik de motieven op een rijtje heb staan kan ik overgaan op het geven van het thema. Als je de onbelangrijke motieven nog eens weglaat en de andere nu weer eens bundelt kom je uit op het thema: succes in je leven. Dit is waar het boek werkelijk over gaat. De motieven zijn onderdelen die het thema uit moeten beelden, maar als je door de motieven heen kijkt naar het geheel dan is dit waar het verhaal over gaat.

5a Noem de belangrijkste verhaalpersonages

De belangrijkste personages in dit boek zijn: Egon Wagter, Axel van de Graaf en Marjoke Heffels. Er komen nog wel meer personages voor in het boek, maar zij mogen dan voor het verhaal een rol spelen, voor de vorming van de motieven en het thema vormen ze een dusdanig kleine rol dat ik ze hier buiten beschouwing laat.

5b beschrijf de relaties

De relaties liggen vrij eenvoudig tussen deze drie personen. Egon en Axel kennen elkaar vanaf hun veertiende. Ze hebben elkaar toen ontmoet bij een jeugdkamp in de Ardennen. Heel in het begin vindt Egon Axel wel aardig, maar al gauw vindt hij dat Axel hem een beetje teveel dwingt dingen te doen die hij zelf niet wil. Dit zegt hij echter nooit tegen hem en de rest van hun leven zijn er periodes dat ze bevriend zijn. Maar dat wil dus wel zeggen dat Egon er over het algemeen niet erg blij mee is als Axel weer veel met hem optrekt. Altijd voelt hij zich gebruikt door Axel. Axel laat hem dingen doen die hij eigelijk nooit zou willen doen, maar die hij toch doet omdat Axel de vreemde gave heeft mensen te kunnen dwingen iets te doen.

Axel daarentegen ziet Egon als een goede vriend. Iemand waar je altijd op kunt bouwen en die altijd voor je klaar staat. Ook als hij later de koning van de onderwereld is, blijft hij vinden dat Egon een goede vriend van hem is waar hij goed mee overweg kan. Dat hij hem domineert is niet erg. Egon is zijn vriend en die vindt dat niet erg en die moet daar maar mee om kunnen gaan. Bovendien zegt hij toch niet dat hij het erg vindt.

Tussen Marjoke en Egon heerst een heel ander soort relatie. Stiekem zijn ze als veertienjarigen op hetzelfde kamp een beetje verliefd op elkaar. Ze delen hun passie voor stenen en kunnen goed met elkaar overweg. Dit is zo tot Axel ertussen komt en Egon met een ander meisje opscheept. Hiermee eindigt de affaire en ze zien elkaar niet meer tot vlak voor ze beide vermoord worden. Toevallig doen ze beide mee aan dezelfde drugssmokkel, jaren later, maar ze weten dan niet van elkaar dat ze het zijn. Wel klikt het ook dan goed en in hun laatste minuten voelen ze ook al weten ze niet wie de andere is dat ze goed bij elkaar passen.

Over de relatie tussen Axel en Marjoke wordt in het boek niet echt ver ingegaan, want dit is niet zo interessant voor het verhaal. Wel wordt verteld dat ze elkaar al langer dan het kamp kennen en dat ze het nooit goed met elkaar hebben kunnen vinden.

5c Beschrijf uiterlijk en innerlijk. Maken de hoofdpersonen een bepaalde ontwikkeling door?

Over het uiterlijk van wie dan ook wordt in het boek maar bijster weinig verteld. Het gaat duidelijk meer om innerlijk, want de weinige kenmerken die van het uiterlijk genoemd worden, dienen meer als opvulling en sfeermakers dan als echte bijdragen aan het verhaal. Vandaar dus dat ik uiterlijk hier verder achterwege laat.

Egon is van jongs af aan een slimme, maar verlegen jongen. Hij durft niet zo heel veel, maar laat zich onder druk makkelijk ompraten door iemand, waar Axel handig gebruik van maakt. Later in zijn leven blijkt dat Egon veel pech heeft gehad, want het loopt niet goed met hem. Hij rond zijn studie weliswaar goed af, maar verder dan leraar schopt hij het niet, hij heeft een eenvoudig huwelijk dat uiteindelijk op de klippen loopt en zit dan met weinig geld en een naar verhouding tot zijn studie slechte baan eenzaam in een flat. Hij hoopt nog steeds op een omekeer in zijn leven en hoopt dat te bereiken met drugshandel. Met dat geld zou hij mee kunnen op expeditie en dat zou een doorbraak kunnen zijn voor hem als geoloog. Hij blijft echter een gesloten man die niet veel zegt en niet veel omgaat met mensen. Zijn wat sombere levenshouding maken dat hij niet bepaald een gelukkig leven lijdt.

Axel is een rijkeluiskindje die al op vroege leeftijd de gave blijkt te bezitten om mensen te dwingen dingen te doen die ze eigelijk niet willen. Luisteren doet hij als kind al niet en op veertienjarige leeftijd handelt hij al in drugs tijdens het beschreven jeugdkamp.

Later wordt het nog veel erger. Hij wordt meer en meer een onderwereldfiguur die steeds ergere zaken op touw zet en daardoor wel schatrijk wordt. Hij blijft echter een dwingend figuur wat enkel aan zichzelf denkt en nooit eens naar een ander luistert. Hij wil altijd zijn zin hebben en als een ander niet rechtstreeks toegeeft dan oefent hij zoveel druk uit op die persoon dat hij vroeg of laat toch toegeeft.

Marjoke is een verlegen meisje wat niet veel durft of doet. Ze heeft net als Egon een voorliefde voor geologie, maar ook haar leven verloopt vrij ongelukkig. Ze trouwt veel te vroeg met een man die niet bij haar past, krijgt snel kinderen en lijdt verder een saai leven. Op een gegeven moment verslechtert de relatie met haar man en om toch haar stenenwinkel voort te kunnen zetten besluit ze drugs te gaan smokkelen. Hierdoor wordt ze vermoord en verdwijnt ze voorgoed waardoor haar familie nooit zal weten waar ze gebleven is.

5d Op welke mannier leer je de personages kennen?

Eigelijk leer je ze op allerlei mannier kennen. Van de persoon waarin dat hoofdstuk het perspectief bij ligt leer je veel door zijn gevoelens die worden beschreven. Ook haal je heel veel informatie uit wat anderen zeggen over hen en door wat ze doen in het verhaal. Je kunt voor deze roman dus niet een punt aanwijzen waardoor je de personages goed leert kennen. In feite komen alle genoemde punten aan bod in het boek en leer je ze dus kennen via vele wegen. Het feit dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken draagt hier alleen maar aan bij. Maar je kunt dus niet zeggen dat je ze vooral leert kennen op een enkele mannier.

6a In welke tijd speelt het boek zich af? Geeft de schrijver hoervoor duidelijke aanwijzingen?

Het boek speelt in verschillende tijden, maar ze zullen allemaal liggen tussen begin eind jaren zestig, begin jaren zeventig en 1995. Dat jaar wordt namelijk genoemd in het boek als het jaar waarin de drugssmokkel plaatsvindt. Veel verder kom je niet in het verhaal, maar er zijn wel hoofdstukken die gaan over de jeugd van Egon en daar hij begin veertig is in 1995, moeten die passages wel begin zeventig spelen.

De aanwijzingenvoor tijd zijn in dit boek dus vrij duidelijk. Hoewel het niet heel veel invloed heeft op het verhaal wordt het wel vrij duidelijk aangegeven.

6c is de tekst chronologisch of niet? Beschrijf de inhoud en de functies van eventuele flashbacks.

Het verhaal is absoluut niet chronologisch. Je begint in 1995, gaat een hoofdstuk verder terug in de tijd een jaar of dertig terug, springt dan weer over na, na de drugssmokkel en de daaropvolgende moord, gaat dan terug naar de jaren voor de drugssmokkel om in het laatste hoofdstuk weer helemaal terug de tijd in te gaan naar het jeugdkamp opnieuw.

Het verhaal si dus absoluut niet in de volgorde van de tijd geschreven en dus ook niet chronologisch.

De hoofdstukken van het jeugdkamp laten zien hoe het toen was en dat er voor Egon qua innerlijk niet veel veranderd is. In dat opzicht is de functie dus overeenstemming aantonen, echter de hoofdfunctie hiervan is begrijpen hoe Egon geworden is wie hij is en dat is dus verduidelijken. Hoewel het dus wel iets weg heeft van overeenstemming aantonden is de hoofdfunctie van de sprongen terug in de tijd dus echt verduidelijken van het verhaal.

7a wat zijn de belangrijkste plaatsen waar het verhaal zich afspeelt?

Er zijn vier plaatsen waar het verhaal zich afspeelt, namelijk in de Ardennen tijdens het jeugdkamp, in Amsterdam waar Egon later woont en waar de Grim een gemeenschapscentrum zich bevindt. In Amerika waar Marjoke op haar twintigste heen is gegaan en in Ratanakiri, een fictief land in Azië waar Egon de koffer met drugs moet afgeven aan de volgende schakel in het netwerk en waar hij wordt vermoord op dezelfde avond.

7b Is de ruimtebeschrijving in contrast of in overeenstemming met de gebeurtenissen? Verduidelijk je antwoord.

De ruimtebeschrijvingen zijn eigelijk altijd in overeenstemmin met de gebeurtenissen. Om wat voorbeelden te noemen: de Grim waar Axel Egon mee naartoe neemt, wordt beschreven als een verwaarloost pand, echt een plek voor criminele handelingen en die blijken er ook plaats te vinden.

Zo kun je ook noemen de parkeerplaats waar Egon de drugs moet afleveren. Deze wordt als til en verlaten beschreven, oftewel een prima plek voor een moord. En wat gebeurd er Egon wordt vermoord, dus dat is echt in overeenstemming.

Zo zijn er nog wel meer voorbeelden, maar ik denk dat ik hiermee wel voldoende heb aangetoond dat de ruimte in verreweg de meeste gevallen in overeenstemming is met de gebeurtenissen.

7c In welk sociaal milieu speelt de handeling?

Dit wisselt een klein beetje en op sommige punten heel erg. De meeste scènes spelen zich gewoon af tussen de middenklasse, maar een enkele scène ligt meer op universitair niveau, de studietijd van Egon bijvoorbeeld, terwijl er ook nog handelingen zijn met name van Axel die zich duidelijk afspelen in het criminele milieu.

8 Citeer een korte tekstpassage en beschrijf de belangrijkste kenmerken van de schrijfstijl.

Ik kan hier wel een lang stuk gaan citeren, maar de stijl van Tim krabbe is vrij typisch en dus heb ik slechts een alinea genomen. Als je die leest, snap je al heel goed hoe de schrijfstijl is:

“Bij de opening was Marcie’s Gems een zee van bloemen, met toespraken en gelukstelegrammen, en David had trots staan lachen, maar Arthur had gevoeld wat die lach betekende: alle mannen van betekenis in Waterhead hadden een vrouw die iets studeerde of iets artistieks deed, maar de hobby van zijn vrouw was een winkel waard.” (hoofdstuk vier, pag. 150)

Meteen valt aan de stijl op dat deze alinea uit een lange zin bestaat. Dat is een kenmerk dat heel veel terugkomt in dit boek. Toch leest het niet moeilijk, want de zinnen mogen dan lang zijn, ze zijn absoluut niet moeilijk te lezen of te begrijpen. Er worden niet te veel moeilijke, maar ook geen onzinnig eenvoudige woorden gebruikt en dat maakt het tot een stijl die zeker wel niveau heeft, maar die voor iedereen goed en eenvoudig te begrijpen is.

9 Geef een korte chronologisch samenvatting

Zoals gezegd is het boek verre van chronologisch. Nu kan ik wel gaan proberen het aan elkaar te breien tot een geheel, maar dan komt de verassende uitkomst van het boek niet tot zijn recht. Ik zal dus elk hoofdstuk chronologisch samenvatten, dan blijft de structuur van het boek behouden, maar is het toch te begrijpen voor een buitenstaander.

1 een koffer naar Ratanak brengen

In dit eerste hoofdstuk maak je kennis met Egon Wagter. Hij doet in de stad net of hij een toerist is, maar eigelijk is hij er om drugs af te leveren. Hij hoopt dat hij met het geld een nieuw leven kan beginnen.

Egon is erg nerveus voor zijn opdracht en staat lang stil bij de gevangenis waar onlangs nog een Nederlandse drugskoerier werd onthoofd. Als het dan eindelijk avond is gaat hij naar de parkeerplaats en ontmoet de vrouw aan wie hij de drugs moet leveren. Eigelijk is hij best verliefd op de vrouw, maar hij beseft als ze haar auto start, dat hij haar waarschijnlijk nooit meer zal zien.

2 Vrienden

Egon was nog maar veertien jaar toen hij meeging naar een jeugdkamp van Davy reizen. Hier ontmoet hij Axel die meteen opvalt doordat hij absoluut niet luistert naar de begeleiders. Axel ligt bij Egon in de tent en laat hem van alles doen wat Egon eigelijk niet wil. Zo ontmaagden ze samen twee meisjes in een tent en gaat Egon ook bessen plukken met een van die twee.

Stiekem is Egon verliefd op Marjoke, maar door Axels acties komt het niet tot een relatie tussen hen twee.

Later als Egon ouder is ontmoet hij Axel opnieuw. Het is nog steeds een erg type en zo wordt Egon meegevoerd naar gemeenschapshuis de Grim waar allerlei criminele activiteiten plaatsvinden.

Weer later is Egon geoloog, maar het gaat niet zo goed met hem. Hij is veertien jaar getrouwd maar na dat huwelijk ziet het er niet zonnig meer uit. Om mee te mogen op een expeditie heeft hij veel geld nodig zodat hij besluit drugs te gaan smokkelen voor Axel die inmiddels een rijke crimineel is.

3 Oum Phem

Oum Phem is een straatarme bedelaar in Ratanakiri die op wordt gepakt voor de moord op twee westerlingen. De journalist Polak gaat op onderzoek uit en ontdekt dat er niet veel van klopt. Via een paar vraaggesprekken zelfs met de dictator van het land wil hij de waarheid boven tafel zien komen.

Algauw blijkt er veel te zijn gelogen. Oum Phem is enkel opgepakt omdat hij twintig dollar op zak had, (die Egon hem gegeven had bij gebrek aan kleingeld.) Er moeten echter twee moordenaars geweest zijn en twee weken later worden er twee jongens opgepakt en weggevoerd met twintig kilo heroïne op zak, maar daar zegt de dictator niets over om de handelsrelatie met Nederland goed te houden. Een relatie die overigens toch al verslechterd was, dus nog een zaak met twee vermoorde drugskoeriers kan hij niet gebruiken. Vandaar dat hij het verhaal verzint van de moord door Oum Phem, om Nederland te vriend te houden.

4 Marcie’s gems

In dit hoofdstuk kijkt de zoon van Marcie terug op de verdwijning van zijn moeder. Op haar twintigste blijkt ze naar uit Nederland naar Amerika te zijn gekomen. Toen is ze snel getrouwd en kwam ze klem te zitten in een niet al te best huwelijk. Dat haar man vreemd gaat interesseert haar op een gegeven moment niet eens meer.

Marcie bleek een grote hobby te hebben gehad. Stenen. Ze opent zelfs haar eigen winkeltje, maar daar gaat het slecht mee. Als haar man na drie jaar de financiering van de winkel wil stopzetten zegt ze kwaad het geld dan wel ergens anders vandaan te halen. Kort daarna verdwijnt ze.

Op het einde van het hoofdstuk kijkt de zoon nog in haar oude adressenboekje. Hier zie je onder andere de namen van Egon en Axel die ze ontmoete bij een jeugdkamp. Hieruit weet je dat Marcie dezelfde als Marjoke moet zijn. Via Axel ging ze ook drugs smokkelen en ontmoet zonder het te weten valk voor ze vermoord wordt dus voor een tweede keer in haar leven Egon.

5 De grot

In dit laatste hoofdstuk krijg je een stuk van het kamp te zien dat je nog niet had gezien. Marjoke en Egon konden het erg goed vinden met elkaar en raken beide gefascineerd van de grot die ze bezoeken. Daarna gaan ze bessen plukken en Egon wil Marjoke vragen en raapt daarvoor al zijn moet bij elkaar. Dan komt Axel er echter aan en hij zorgt ervoor dat Egon met een ander meisje gaat. Dan eindigt het boek en is de cirkel rond. Door dat ene voorval veroorzaakt door Axel mist Egon de kans Marjoke te vragen en zullen hun levens allebei mislukken. Eigelijk heeft Axel dat dus op zijn geweten.

10 Verklaar de titel

De titel, de grot slaat op de grot die het jeugdkamp bezoekt en waar Egon en Marjoke geboeid raken door stenen voor de rest van hun leven, wat hun beide levens danig beïnvloed, maar op het moment in de grot is het ook het moment dat Egon en Marjoke dichter bij elkaar staan dan ooit. Dat moment had hun levens dus ook nog eens positief kunnen beïnvloeden mits Axel er niet tussen was gekomen.

11 beoordeling

1 welke verhaalelementen hebben voor jou een positieve werking?

Persoonlijk vond ik vooral het element spanning van betekenis in dit boek. Niet te letterlijk spanning zoals bij een misdaadfilm, maar meer in de zin van dat je steeds benieuwd was hoe bepaalde dingen gekomen waren. Dit soort vragen bleef ik houden tot de laatste bladzijde en dat was zeer positief. Deze soort spanning maakte dus dat je snel door wilde lezen in het boek en dat het niet saai werd.

2 welke passage spreekt jou het sterkst aan?

Een echte passage die me aanspreekt heb ik niet, maar ik vond wel hoofdstuk twee het meest aansprekend. Ik denk omdat ik zelf nog jong ben en me dus enkel en alleen kon identificeren en vergelijken met de personages in dat stadium van hun leven. In de andere hoofdstukken waren ze immers ouder.

3 welke verhaalelementen hebben voor jou een negatieve werking?

Eigelijk heb ik geen negatieve dingen in dit verhaal opgemerkt, maar dan moet ik er ook bij zeggen dat ik dit een van de leukste boeken vindt die ik ooit heb gelezen. Negatieve dingen ben ik dus niet erg tegengekomen.

4 Kun je dit boek met andere boeken of met een film vergelijken? Leg dit uitvoerig uit.

Nee, voor zover ik andere boeken en films ken ben ik nog nooit zo’n uniek boek tegengekomen. De stijl is gewoon heel bijzonder en fijn om te lezen en het verhaal was zoals gezegd op een bepaalde mannier spannend die ik nog nooit eerder ben tegengekomen. Een vergelijking met een ander verhaal kan ik dus ook niet echt maken.

5 wat is je oordeel over het thema van dit boek?

Ik vond het een leuk thema, het gaat immers over een onderwerp dat met ons allemaal te maken heeft. het zet ze je zeker nog eens aan het denken over zaken als macht en mislukken in het leven, maar het is ook niet zo dat ik er heel veel over ben gaan nadenken. Het was gewoon een leuk thema en op bepaalde punten ook wel erg herkenbaar.

6 wat vindt je van het taalgebruik?

Het taalgebruik is zeer goed. Er worden niet om de haverklap allerlei rare of zeldzame termen gebruikt, maar het was wel een boek op niveau dat niet een brugklasniveau heeft. het was dus ook weer niet te gemakkelijk.

7 zou je een ander aanraden om dit boek te lezen? Waarom?

Ik zou dit boek zeker aan anderen aanraden. Het is een makkelijk lezend boek. Je bent er zo doorheen en het is toch een leuk thema met goede motieven. Al met al een lekker lezend boek wat je snel uitleest, maar wat ook zeer leuk is om te lezen.

Verwerkingsopdracht 1:

Ditmaal heb ik gekozen voor verwerkingsopdracht 1. Het doel van deze opdracht is om op ongeveer een half A-viertje een schematische samenvatting van tijd en ruimte te maken. Om dit goed aan te pakken heb ik een soort van tabel gemaakt waarin per hoofdstuk de verschillende tijden en plaatsen aangeduid worden.

Hoofdstuk: bladzijdes: tijd: ruimte:

1 5-6 1995 datum onbekend ’s middags op en rond het vliegveld van

Ratanak.

“ 7-9 “ In het holiday inn hotel van

Ratanak.

“ 10-33 zelfde dag ’s middags en ‘s avonds verscheidende plaatsen in de stad

“ 34-40 zelfde dag iets na elven op parkeerplaats

van het vriendschapsgebouw

2 41-57 enkele dagen ’s zomers begin La Roch in de Ardennen op

zeventiger jaren een jeugdkamp van Davy.

“ 58-65 periode van enkel maanden Amsterdam, met name in en om

eind jaren zeventig gemeenschapshuis de Grim

“ 66-85 eind jaren zeventig of begin tachtig De Belgische Ardennen met

in een restaurant daar ergens

“ 86-95 begin jaren tachtig tot halverwege Amsterdam in Egons en de

jaren negentig rechtbank aldaar

3 96-107 1995 na de moord op Egon in de krottenwijken van

Ratanak

“ 108-137 “ op verschillende plekke in

Ratanak o.a. het paleis en

Het holiday inn hotel

4 138-169 Zowel voor als na de drugssmokkel Waterhead, Amerika. Met

en moord in 1995 name bij Marcie thuis en

in haar stenenwinkel.

5 170-180 wederom begin jaren zeventig weer op het Davy kamp in

La Roche, de Ardennen.