Selecteer een pagina

1 Claudia is een dochter
2 De dochter wandelt door het huis
3 Het meisje zoekt vader

4 Vader zit in het werkvertrek
5 De dochter begroet vader
6 Vader begroet de dochter

7 Moeder is in de tuin
8 Moeder ziet Claudia en roept de dochter
9 Claudia gaat de tuin binnen en begroet moeder
10 Het meisje vraagt: ‘Waar zijn Marcus en Lucius?’
11 Moeder weet het niet
12 Moeder ziet Marcus en Lucius niet