Selecteer een pagina

Wat is taxonomie?
Wat doet een systematicus?
Wat zijn indelingscriteria?
Welke vijf indelingscriteria worden gebruikt om de vier rijken indeling te maken?
Wat is een prokaryoot / Eukaryoot?
Wat zijn organische stoffen?
Noem drie organische stoffen?
Welk atoom komt veel voor in organische verbindingen?
Wat zijn anorganische stoffen?
Wat wil autotrofisch zeggen?
Welk rijk is autotrofisch?
De organismen van dit rijk bezitten …….?
Wat is een ander woord voor phylum, wat betekend het?
Andere woorden voor species, genus?
Wanner is een groep organismen een soort?
Wat is een ras?
Wat is een populatie?
Wat is de binaire naamgeving, wie stelde die in? Wanneer ongeveer?
Hoe is de schrijfwijze van de binaire naamgeving?
Een bacterie is pro- of eukaryoot?
Bacteriën hebben geen spoelfiguur, hoe gaat het proces van DNA deling dan?
Wat is conjugatie en hoe verloopt dat? Wat wordt doorgegeven?
Optimaliseren is er voor zorgen dat…….?
Welke indelingscriteria worden door microbiologen gebruikt?
Waaruit bestaan de celwanden van bacteriën?
Wat is een grampositieve bacterie? Gramnegatief?
Waarom zijn cyanobacteriën bijzonder?
Wat is waterbloei?
Wat is het nut van endosporen vorming?
Wat is voor de mens het probleem van endosporenvorming?
Gisten zijn een / meercellig? Hoe voortplanting?
Wat zijn hyfen? Mycelium?
Kunnen meerkernige cellen bij schimmels voorkomen?
Voortplanting schimmels?
Wat is en paddenstoel?
Sporen haploïd of diploïd?
Hoe geslachtelijke voortplanting?
Plantenrijk verdelen in 5 afdelingen?
Welke afdelingen vormen samen de sporenplanten?
Welk is de evolutionair jongste afdeling?
Welke drie afdelingen vormen samen de vaatplanten?
Wat maakt een groenwier groen en een bruinwier bruin?
Voorbeeld van een eencellig wier?
Wat is de thallus?
Plankton bestaat uit twee delen, welke?
Een diatomee is een …planktonvorm?
Wat maakt korstmossen bijzonder?
Haploïde levensfase van wieren is lang of kort?
Komt diploïdie voor bij wieren?
Voortplanting bij mossen, paardenstaarten en varens door:…?
Mos planten en sporen zijn ha of diploïde?
Varenplanten zijn ha of diploïde?
Welke delen zijn bij een zaadplant haploïde?
Waarom heet een naaktzadige naakt?
Welk verschil in de bladvorm is er tussen bedekt en naaktzadigen?
Grassen deelt men in bij de … zadigen?
Wat zijn kruidachtigen?
Zijn er haploïde dieren?
Wat is een exoskelet?Welke dieren vertonen dit?
De mens heeft een …skelet?
Waarom hebben sommige dieren een kloppende vacuole?
Wat maakt een oogdiertje een dier?
Wat maakt het oogdiertje een plant?
Bij een duizend poot heeft ieder segment …..?
Hoeveel poten heeft een spin?
Hoeveel poten heeft een insect?
Hoeveel poten heeft een kreeftachtige?
Wanneer groeit een organisme met een exoskelet?
Wat is een imago?
Een lancetvisje is bijzonder want….?
Welke indeling kent het 5 rijken systeem?
Wat zijn monera? Wat zijn protisten?
Hoe kan het onderlinge paargedrag tussen de meeuwen van Nederland verklaard?
Hoe ontstaan de sporen bij haarmos? Welke typen haarmosplanten zijn er?
Wat is er van buitenaf nodig voor de bevruchting van haarmoseicel?
Wat is een voorkiem?
Wat is er bijzonder aan de voorkiem van een eikvaren?