Selecteer een pagina

Hoofdstuk 7 Welvaart, wie vaart er wel bij

7.1 Het nationaal inkomen

7.1.1 Toegevoegde waarde

produceren: met productiefactoren waarde toevoegen aan ingekochte grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en diensten van derden.
hulpstoffen (bv. energie)worden niet in het eindproduct verwerkt.
diensten van derden: een onderneming schakelt andere ondernemingen in.

Bedrijfskolom, bestaande uit geledingen, geeft de weg van een product van oerproducent tot consument weer. Tussen elke twee geledingen bevindt zich een markt.

afschrijvingen: kosten die samenhangen met de waardevermindering van kapitaalgoederen.
Fabricage van nieuwe machines vormt een deel van de toegev. waarde van de machinefabriek.  Totaal toegev. waarde van een land wordt gedeeltelijk gebruikt om de afgeschreven kapitaalgoederen te vervangen (niet kapitaalgoederenvoorraad uitbreiden!).

netto toegev. waarde = bruto toegev. waarde – afschrijvingen

7.1.2 Nationaal product/nationaal inkomen

Beloningen productiefactoren:
– pacht/huur (natuur)
– loon (arbeid)
– rente (kapitaal)
– winst (ondernemersactiviteit), maakt deel uit van toegev. waarde