Selecteer een pagina

Hoofdstuk 1

4. a. Welke gebeurtenissen die in het Wilhelmus worden beschreven zijn van belang om te bepalen wanneer de tekst gemaakt werd? Gebruik de inleiding.

Graaf Adolf is gebleven in Friesland in de slag. R.29-30
Het verhaal is dus na de slag bij Friesland geschreven.

De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. R.7-8
Spanje had dus de macht over de Nederlanden

Alva had zich verschanst bij Maastricht. XI

Hij is verbannen. (R11)

b. Welke gebeurtenissen die in het Wilhelmus NIET worden beschreven zijn van belang om te bepalen wanneer de tekst gemaakt werd?

De beeldenstorm
De ontbinding van zijn leger
Slag bij Heiligerlee

5. Lees in het Oude Testament de hoofdstukken 1 Samuel 18 en 19 over het conflict tussen David en koning Saul. Op welke punten komen David en Oranje met elkaar overeen?

• Allebei de koningen willen hen weg hebben, zij zien hen liever gaan dan komen.
• Ze geloven allebei dat God hen niet in de steek zal laten.
• David en Wilhelmus moesten allebei vluchten voor hun koning/heer.
• Allebei zijn ze legeraanvoerder (geweest).

Hoofdstuk 4

37G
Wijs twee overeenkomsten en twee verschillen aan tussen de inhoud van het Griekse gedicht en die van Bredero’s “’s nachts rusten meest de dieren.” Vergelijk de beschreven omstandigheden en de emoties die de minnaars naar voren brengen.
Overeenkomsten:
• Zij (het meisje) slaapt terwijl hij (de minnaar) buitengesloten is
• Allebei de meisjes lijken niet te snappen hoeveel de minnaars van hen houden en dat ze warmte nodig hebben en vragen om medelijden en liefde.

Verschillen:
• Bij Bredero wenst de minnaar van het meisje haar een goede nacht, terwijl in het Griekse stuk de man zijn meisje een net zo een boze nacht toe als hij op dat moment heeft.
• De Griekse minnaar kan wel slapen, terwijl de jongen van Bredero absoluut niet kan rusten.

41G
a. Zoek de teksten op van twee moderne tragische liefdesliedjes van je voorkeur: een Nederlandse en een Engels of Frans of Duits liedje. Neem ze over in je dossier.

Toen jij nog bij me was – Guus Meeuwis

Het sneeuwt dat doet me denken aan vorig jaar
Samen hand in hand
Twee dikke jassen op een boulevard
Samen aan het strand

Het nu en toen krijg ik niet uit elkaar
Nog steeds hand in hand
En bij elke windvlaag vrees ik het oude stormgevaar
Waarin wij zijn gestrand

Oh, ik denk aan jou bij alles
Duizend keren elke dag
Aan de wanhoop en de pijn
En aan dat je dat nooit zag

En ik mis je bijna net zo erg
Als toen je bij me was
Toen jij nog bij me was
Toen jij nog bij me was

Alles wat jij achterliet is net zo jou als mij
Diep binnenin
M`n huis, m`n hart, m`n bed, overal ben jij
Het heeft geen zin

Want je zit me op de hielen
Op m`n huid en in m`n haar
En ik wil je wel vergeten
Maar altijd ben je daar

En ik mis je bijna net zo erg
Als toen je bij me was
Toen jij nog bij me was
Toen jij nog bij me was

Ik denk aan jou bij alles
Duizend keren elke dag
Denk jij nu ook meer aan mij
Dan toen je me nog zag

En ik mis je bijna net zo erg
Als toen je bij me was
Toen jij nog bij me was
Toen jij nog bij me was

All out of love – Jagged edge

I’m lying alone.. With my head on the phone.. Thinking of you till it hurts..
I know you hurt too.. But what else can we do.. Tormented and torn apart..
I wish I could carry.. Your smile in my heart.. At times when my live.. Seems so low..
It would make me believe.. what tomorrow can bring.. When today doesn’t really know.. doesn’t really know

I’m all out of love.. I’m so lost without you.. I know you were right..
Believing for so long.. I’m all out of love.. What am I without You.. I can be too late.. To say that I was so wrong..

I want you to come back.. And carry me home.. Away from these long lonely nights..
I’m reaching for you.. Are you feeling it to.. ‘Caus the feeling seems oh so right..
And what would you say.. if I called on you know.. And said that I can’t hold on..
There’s no easy way.. It gets harder each day.. Please love me or I’ll be gone.. I’ll be gone..

I’m all out of love.. I’m so lost without you.. I know you were right..
Believing for so long.. I’m all out of love.. What am I without You.. I can be too late..
To say that I was so wrong..

What are you thinking of…
What are you thinking of…
What are you thinking of…
What are you thinking of…

I’m all out of love.. I’m so lost without you.. I know you were right..
Believing for so long.. I’m all out of love.. What am I without You.. I can be too late..
To say that I was so wrong..

I’m so lost without you.. I know you were right..
Believing for so long.. I’m all out of love.. What am I without You.. I can be too late..
To say that I was so wrong..

I’m all out of love.. I’m so lost without you.. I know you were right..
Believing for so long.. I’m all out of love.. What am I without You.. I can be too late..
To say that I was so wrong..

b. Schrijf bij beide teksten een kort commentaar waarin je het tragische van de bezongen liefdessituatie naar voren haalt.
Toen jij nog bij me was – Guus Meeuwis:
De jongen mist zijn vriendin, zijn ex-vriendin. Alles dat hij ziet, doet hem denken aan haar. Eigenlijk kan hij niet zonder haar, maar met haar was ook geen pretje. Hij kan haar gewoon niet vergeten, hij ziet haar telkens weer, er zijn te veel herinneringen, daarom kan hij haar niet vergeten.

All out of love – Jagged Edge
(We gaan er even vanuit dat het een jongen is die het zingt.) De hoofdpersoon mist zijn vriendin. Hij heeft het uitgemaakt, maar ziet nu in dat hij een fout heeft gemaakt. Hij wil haar het liefste terug, maar is bang dat hij te laat is, dat zij hem niet meer wilt. Hij zegt dat hij niets is zonder haar.

c. Vergelijk deze liedjes met die uit dit hoofdstuk. Zouden ze in de zestiende of zeventiende eeuwnet zo geschreven kunnen zijn? Wijs minstens twee overeenkomsten en verschillen aan.

Verschillen:
• De taal en het taalgebruik zijn anders.
• Allebei de nummers hebben een heel ander rijmschema.

Overeenkomsten:
• Het klagerige, ze willen van alles veranderen, maar weten niet goed hoe ze dat moeten doen. Dat is in de zestiende en zeventiende eeuwse liederen ook sterk terug te vinden.
• Het wanhopige, ze weten niet wat ze moeten doen, ze zijn ten einde raad. In de liederen uit de zestiende en zeventiende eeuw is dat ook terug te vinden, vooral in die van Bredero.

31.
Antwoord:
Wat heb je aan de nieuwste mode aan je lijf
Aan een goed verdienend eigen bedrijf
Wat heb je aan heerlijke lekkernijen in overvloed
Als je ’s nachts alleen in je bed slapen moet.