Selecteer een pagina

Hoofdstuk 1 Wilhelmus en de anderen.

1a. -liedboeken, zodat we de melodieen van de meeste contrafacten kunnen achterhalen.
-computerprogramma, de liederenbank
-Internetsite van het Meertens instituut
b. Combinatie van lering en vermaak; schrijvers probeerden het nuttige met het aangename te verenigen.
Lering wordt toegepast, dit kan men zien omdat er de les in zit dat men niet te vroeg allerlei dingen moet roepen. De hoeren verwijten het de spanjaarden dat ze weg gaan en dat ze het veel slechter krijgen, terwijl ze het juist door de spanjaarden zo goed hebben.
Vermaak wordt toegepast doordat het allemaal niet zo serieus is. Het is geen zwaar godsdienstig lied, zelfs geen lied met een diepe betekenis. Een buitenstaander zou er waarschijnlijk alleen maar harder om lachen.

2. -De nederlanders moesten hun godsdienst verwerpen en allemaal katholiek worden, dit schoot een hoop mensen in het verkeerde keelgat.
-De centralisatie

3. -Beelden worden vernield
-Glas-in-lood ramen worden vernield
-Altaren en preekstoelen worden vernield

4a. -De dood van Graaf Adolf, die sneuvelde in de Groningse ommelanden in 1568. In de inleiding staat dat in 1568, de lange vrijheidsstrijd van de nederlanden, de tachtig jarige oorlog begon.
-De schermutselingen bij Maastricht, waarbij Alva zich had verschanst in Bilzen, maar zich niet liet verleiden tot een veldslag.
b. -De beeldenstorm die in Augustus 1566 los brak.
-De verovering van Den Briel, die plaats vond op 1 April 1572

5 -David en Oranje zijn allebei veldstrijders, ze zijn een soort volksheld, populairder zelfs dan de heersers van dat moment.
-Koning Saul en Hertog Alva zien respectievelijk David en Oranje als hun grote vijand en wilde hen dood hebben.
-Op zowel David als Oranje zijn verschillende aanslagen gepleegd, bij Oranje met succes.

Hoofdstuk 4 Liefde en verlangen

30a. -Het ene meisje mag van haar moeder geen contact meer hebben met haar vriendje, terwijl hij zegt dat hij van haar houdt.
-Het andere meisje mocht eveneens geen contact met haar vriendje, maar ze heeft dat verbod genegeerd. Nu is ze zwanger terwijl de jongen nergens meer te bekennen is
b. Het tweede meisje is het zieligst. Zij is nu zwanger en ze zal het kind alleen moeten opvoeden. Bovendien was het echt een schande in die tijd om zwanger te raken als je nog niet getrouwd was.

32. De dood is onvermijdelijk, het overkomt iedereen. Misschien is wel de achterliggende gedachte dat je moet genieten van de tijd die je hebt omdat het zomaar afgelopen kan zijn.

33. 1.Minnaar 8.Verteller
2.Rivaal 9.Meisje
3.Meisje 10.Verteller
4.Rivaal 11.Verteller
5.Verteller 12.Verteller
6.Meisje 13.Meisje
7.Meisje 14.Verteller

Minnaar: Wanneer de minnaar in strofe 1 spreekt, krijgt het lied veel meer emotionele lading, dan wanneer de rivaal zou spreken. Hij vertrekt voor het licht wordt en weet niet of hij ooit nog terug zal keren. Hij laat zijn liefde slapend in bed achter
Rivaal: In strofe 4 en 6 wordt met erg veel sarcasme over de dood van de minnaar gesproken. Dit kan dus alleen de rivaal zijn. Ook strofe 2 wijst in de richting van de rivaal. Tweegevechten waren verboden en dus moest hij aan gerechtelijke vervolging zien te ontkomen en ontsnappen naar het buitenland. Strofe 12 regel 44. “Legde ze hem in zijn graf”. Hem wijst op de minnaar. De rivaal zou anders wel spreken over “me”.
Onze voorkeur gaat uit naar de rivaal, omdat dit veel meer voor de hand ligt. Niemand praat met sarcasme over zijn eigen dood, en bovendien maakt regel 44 duidelijk dat de minnaar nooit zelf aan het woord kon zijn. Dat de minnaar aan het woord zou zijn, door middel van flashbacks, is wat ver gezocht, niets wijst die kant op.

36. -Regel 5+6; maar ik moet eenzaam zwerven, doorkruisen straat na straat.
-Regel 9+10; ik zie dat ik alleen en verdrietig moet blijven
-Regel 25+26; mijn vruchteloze hoop vermindert mijn kwelling niet.

37. -Overeenkomsten: Beide zwerven door de eenzame nacht, beide hebben het idee dat een vrouw hen misbruikt heeft. Zij hebben hun hart opengesteld voor een vrouw, maar zij geeft er niet veel om.
-Verschillen: De Griekse man is veel negatiever, hij is veel verbitterder dan de andere. De Griek zegt:”Dan wens ik ook jou evenzo’n boze nacht!”. Terwijl de ander zegt:”Ik zal het lijdzaam verdragen en wensje een goede nacht”.
De Griek is door zijn minares buitengesloten, dit was dus niet zijn eigen keuze; “Laat jij mij zo in de kou, Koinopion, tegen je voordeur liggen?”. In het lied van Bredero heeft hij er zelf voor gekozen om een wandeling te maken om na te kunnen denken over zijn gevoelens.

38. -Als het door armen wordt gezongen is het sarcastisch bedoeld om te laten zien dat rijk zijn ook niet alles is; geld maakt niet gelukkig. Zonder liefde heb je niets, het is het meest waardevolle bezit. “Jij bent de armste mens, al bezit je nog zoveel, als je ’s nachts alleen in je bed slapenmoet.”
-Als het door rijken gezongen wordt is het heel treurig. Ze kunnen nog zoveel rijkdommen bezitten, maar zonder iemand om het mee te delen stelt het allemaal niets voor.

39. Baas B, Zinloos
Daniel van Cottem
Bracht z’n chick naar het station
En hoe de fuck kon hij nou weten
dat z’n einde daar begon
Hij kreeg een klap voor z’n kop
hij keek niet om en hield z’n mond
Tot ie de volgende ochtend
met hersenletsel opstond
Z’n pa vond
dat het tijd werd voor het ziekenhuis
Ik freakte als een gek
toen ik het zag op de buis
Die ene klap dat was de fatale,
hij zou het einde van de dag niet meer halen

Joes Kloppenburg
Hij ging uit in onze hoofdstad
Amsterdam, vrijdagavond, dat beloofd wat
Is wat hij dacht
maar die nacht bracht wat anders mee
Zag een gevecht
aan het einde van een lange steeg
Was niet het type dat zweeg
Waardoor hij zo veranderde,
in het type dat de klappen kreeg
Kwam in het nauw,
werd getrapt en zegt ie wat ie wou
Het allerlaatste wat ie schreeuwde dat was kappen nou

Refrein 2x
Hoeveel moeten er nog komen
Hoeveel moeten er nog gaan
Wie waren deze helden
We doen het hier in jullie naam

Meindert Tjoelkert
Probeert een fiets van de gracht te redden
Om maar es effe iets te zeggen
En of het nodig was, de daders vonden van wel
Ze pakten daarna nog een biertje en z’n grafsteen speld
Omdat ik de moed had om er wat van te zeggen
Was hij wel veilig kan iemand mij dit uitleggen
Want waarom zien we al die woede
Ik kwam alleen maar op voor het goede

Rene Steegmans
Deed zijn dagelijkse boodschappen
Hij kon niet weten
dat ze hem zouden doodtrappen
Riep twee drollen op een brommer tot de orde
Waardoor hij zelf nu
het slachtoffer zou worden
Vroeg om respect
ging gestrekt en werd afgebekt
En met een helm werd er vet op hem in gemept
Das niet correct
is wat men zegt dat is zeker waar
Waar zijn die mensen van ik stond erbij en keek ernaar

Rrefrein 2x
Hoeveel moeten er nog komen
Hoeveel moeten er nog gaan
Wie waren deze helden
We doen het hier in jullie naam

De lijst is lang God allemachtig
Met Kevin Duinmeijer sinds augustus 83
In de trend van het moment
is nog killer en kouder
En de angst en de haat zijn vertrouwder
Ligt het aan ons zelf
of ligt het aan het lot
Kijken we naar boven richten we tot God
Weer een stille tocht weer iemand kapot
En schieten op de deur
van een disco is geen sport
Nou ik heb meer gemeen met de slachtoffers dan de daders
Dus deze is voor hun moeders en vaders
Hun broeders en zusters
die niet meer kunnen rusten
En hopelijk maken we iemand bewuster
Verkeerde tijd en een verkeerde plek
Is dat de juiste situatie voor de juiste gek
Nou check jezelf en verdedig je grenzen
Want aan het eind van de dag
zijn we allemaal mensen

Refrein 2x
Hoeveel moeten er nog komen
Hoeveel moeten er nog gaan
Wie waren deze helden
We doen het hier in jullie naam

Het moraal van dit lied is heel duidelijk, dat zinloos geweld nergens op slaat. In de refreinen wordt dit nog eens extra benadrukt.