Selecteer een pagina

Woord na woord 21
Fundering: metselwerk of betonlaag in de grond waarop een bouwwerk rust
Fuseren: samengaan
Futuristische: alsof het uit de toekomst komt
Fysiek: lichamelijk
Gadgets: hebbeding
Galerie: ruimte waar kunst wordt tentoongesteld en verkocht
Garanderen: verzekeren
Garneren: opmaken, versieren
Geagiteerd: opgewonden
Geavanceerde: heel modern
Gecompliceerde: ingewikkeld
Gedetineerden: gevangene
Geenszins: helemaal niet
Gehalte: hoeveelheid, percentage
Gekarteld: met ronde inkepingen
Gelasten: bevelen
Gelaten: berustend, zonder verzet
Gemaal: gebouw met installaties om het waterpeil in een polder te regelen
Gemeen: samen, gemeenschappelijk
Genegen: bereid
Generatie: mensen van de zelfde leeftijd
Generen zich: schamen zich

Woord na woord 22:
Geniaal: zeer knap
Geoloog: kenner van de aardkorst
Geraffineerd: sluw
Gerieflijk: gemakzuchtig
Geschil: prettig
Gesteldheid: toestand
Getijde: gedeelte, seizoen
Gevat: gemak gevend, prettig
Landbouwgewassen: wat er groeit, de oogst
Gewelf: holgebogen zoldering(plafond)
Glazuur: harde glasachtige beschermende laag
Globaal: in grote lijnen, niet precies
Graveren: insnijden met een scherp voorwerp
Grieven: onenigheid, ruzie
Grimeur: iemand die onder anderen toneelspelers opmaakt
Hachelijk: gevaarlijk
Handvest: verdrag tussen een groot aantal landen
Happy hour: bepaald uur met verlaagde consumptieprijzen
Headliners: iemand die hard wil optreden
Hardvochtige: zonder medelijden, wreed
Harmonie: goede verstandshouding, eensgezindheid
Haspel: rol waarop je iets kunt opwinden

Woord na woord 23
Heffing: verplicht te betalen bedrag
Heft: handvat
Lemmet: snijgedeelte
Heilzaam: geneeskrachtig
Hermetisch: volkomen dicht
Hervormen: veranderen
Homeopaat: dokter die als geneesmiddelen juist die stof gebruikt die de ziekte veroorzaakt
Homogene: van gelijke samenstelling
Heterogene: van ongelijke samenstelling
Honorarium: loon(betaald aan iemand die niet vast in dienstverband werkt)
Hooghartige: zo hoogmoedig dat men andere minacht
Horecabedrijven: hotel, restaurant en café bedrijven
Hospita: kamerverhuurster
Horoscoop: voorspelling van de levensloop van de sterren
Hostess: betaalde gastvrouw
Houweel: hakwerktuig, stok met puntig ijzer
Hovenier: tuinman
Huidige: tegenwoordig
Humanitaire: menslievend
Hydraulische: werkend door water of oliedruk
Hygiënische: goed voor je gezondheid
Hygrometer: apparaat dat de vochtigheidsgraad meer
Hype: iets dat in de media teveel aandacht krijgt
Hyperventilatie: hartkloppingen, angstgevoelens als gevolg van te snel en te diep ademen